Přehled vydaných knih a publikací

Sborník muzea Karlovarského kraje 31/2023

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

Sborník muzea Karlovarského kraje 30/2022

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

Sborník muzea Karlovarského kraje 29/2021

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

Sborník muzea Karlovarského kraje 28/2020

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

LUBY/SCHÖNBACH

Publikaci k 700. výročí povýšení Lubů na město vydalo Město Luby s Muzeem Cheb. Autory jednotlivých kapitol jsou odborní pracovníci Muzea Cheb (Mgr. Michaela Bäumlová a Mgr. Michal Beránek), Státního oblastního archivu v Plzni (PhDr. Karel Řeháček) a Státního okresního archivu Cheb (Mgr. Karel Halla, Mgr. Hana Knetlová a PhDr. Jana […]

Sborník muzea Karlovarského kraje 27/2019

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

Sborník muzea Karlovarského kraje 26/2018

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

editoři: Jiří Brabec a Jiří Velebil
KVĚTENA SOOSU A OKOLÍ

Kniha přináší na 424 stranách křídového papíru informace o současnosti i historii květeny Soosu a okolí a několik dalších doprovodných textů. Obsahuje více než 210 barevných fotografií rostlin vyskytujících se ve sledovaném území a dalších více než 35 fotografií dokumentující krajinu, geologické jevy či zvířenu Soosu a […]

Sborník muzea Karlovarského kraje 25/2017

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

Sborník muzea Karlovarského kraje 24/2016

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

PŘÍRODNÍ FENOMÉNY A ZAJÍMAVOSTI ZÁPADNÍCH ČECH

– VYPRODÁNO !
Publikace přírodní fenomény je souborem sedmi statí, které se věnují vybraným geologických, ekologickým, botanickým a zoologickým fenoménům nejzápadnějších Čech. Cílem publikace bylo přehledně a srozumitelně popsat čím jsou tyto fenomény výjimečné, přiblížit způsoby jejich studia, seznámit s dosavadním stavem poznání daných jevů a ukázat místa, kde […]

Barbora Čermáková, Zbyněk Černý, Pit Fiedler, Dietrich Kelterer:
OBČANSKÁ ODVAHA VSTUPUJE DO POLITIKY

Na příkladu hnutí Občanského fóra v Chebu a Nového fóra v Plavně kniha sleduje pozoruhodnou cestu utváření “občanské odvahy”: přerod od totalitní společnosti ke společnosti demokratické, roli občanské politiky na formování opozice a zdroje odvahy jednotlivců.

Nakladatel: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN: 978-80-7285-118-8. […]

KNEDLÍK – KLOSS – KNÖDEL ANEB KNEDLÍKOVÉ NEBE
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A RECEPTŮ

Dvojjazyčná obrazová publikace vznikla jako doprovodný text ke stejnojmenné výstavě pořádané v chebském muzeu. V několika kapitolách fundovaně shrnuje historii výroby knedlíků nejen v českých, ale i německých zemích, zabývá se krajovými odlišnostmi ve výrobě knedlíků, jejich ohromnou variabilitou (“jiný kraj – jiný knedlík”). Dále […]

Eva Dittertová, Václav Malovický:
KUCHYNĚ STARÉHO CHEBU

– VYPRODÁNO!
První česky psaná kuchařka starého Chebu a Chebska obsahuje více než 300 původních receptů, sesbíraných ze starých místních novin, od kuchařek a Chebanů žijících Bavorsku. Čtenář zde nalezne mimo jiné také pasáže věnované chebským hospodám, kavárnám, pivovarům, svátkům a svátečním jídlům atd. Staré texty jsou prokládány i […]

Zbyněk Černý, Tomáš Dostál, Alena Koudelková:
VZESTUP A PÁD “PRORADNÉ ŠELMY” – ALBRECHT Z VALDŠTEJNA A CHEB
DER AUFSTIEG UND FALL DER “PERFIDEN BESTIE” – ALBRECHT VON WALLENSTEIN UND EGER

Kniha je věnovaná jedné z klíčových osobností světových dějin první poloviny 17. století. Publikace je rozčleněna do čtyř tématických celků. První dvě kapitoly, věnované přímým kontaktům a vztahům […]

Mgr. Zbyněk Černý, PhDr. Tomáš Dostál:
BOLEST V KAMENI. POMNÍKY PADLÝM V I. SVĚTOVÉ VÁLCE

Dvojjazyčná publikace přináší po odborné stránce velmi erudovaný text vzniklý na základě důkladné heuristické přípravy a podrobného archivního výzkumu. Mapuje historii vojenských pěších útvarů, jejichž posádkovým městem bylo v období první světové války město Cheb. Dějiny těchto jednotek sleduje od jejich vzniku […]

Jaromír Boháč, Roman Salamanczuk:
ZMIZELÉ CHEBSKO – DAS VERSCHWUNDENE EGERLAND

– VYPRODÁNO !
Zničené obce a osady okresu Cheb po roce 1945. Kniha dokumentuje proměny bývalého politického okresu Cheb po roce 1945, kdy plánované i neplánované osidlovací vlny nedokázaly nikdy na nově zabydlované Chebsko přivést více než polovinu původního stavu obyvatel.

Vydalo Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o., […]

Karel Halla, Volker Dittmar, kolektiv autorů
PO STOPÁCH ŠLECHTICKÉHO RODU NOTTHAFFTŮ
AUF DEN SPUREN EINES ADELSGESCHLECHTS.

– VYPRODÁNO!
Velkoryse pojatý dvojjazyčný katalog ke stejnojmenné výstavě v Krajském muzeu Cheb a v Egerland-Museu v Marktredwitz. Publikace představuje pestrou mozaiku přinášející zajímavý pohled na širokou škálu rozličných aspektů života šlechtického rodu Notthafftů v uplynulých staletích na pomezí Čech a […]

Zbyněk Černý:
CHEB V DOBĚ SECESE (1898 – 1914)

– VYPRODÁNO!
Výstavní katalog Cheb v době secese (1898 – 1914) je součástí stejnojmenné výstavy pořádané v Krajském muzeu Cheb. Text se zaměřuje na architektonický vývoj města Chebu na přelomu 19. a 20. století a na recepci secese v chebském výtvarném umění. Na širším pozadí seznamuje katalog […]

Jaromír Boháč, Josef Janáček a František Kubů:
ALBRECHT Z VALDŠTEJNA A CHEB
ALBRECHT VON WALLENSTEIN UND EGER

Publikace je věnovaná jedné z nejvýznamnějších osobností první poloviny 17. století. Kniha je rozdělena do tří tématických celků. V první části je stručně rekapitulován život tohoto velkého vojevůdce, další dvě části se již přímo zabývají vztahem Albrechta z Valdštejna k Chebu […]

Jitka Chmelíková:
OSVOBOZENÍ-LIBERATION-CHEB 1945

– VYPRODÁNO !
Publikace sleduje široké časové období sahající od předválečných let až téměř do současnosti. Hlavní pozornost je však věnována událostem druhé světové války na Chebsku a době těsně poválečné.

Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Spolkem přátel starého Chebu a Státním okresním archivem v Chebu. Brož., 134 str., 150 Kč, […]

Zbyněk Černý:
WILLI RUSS – SOCHAŘ A KERAMIK (1888 – 1974)

– VYPRODÁNO !
Dvojjazyčný velkoryse pojatý katalog stejnojmenné výstavy, která čerpala převážně z fondů Krajského muzea Cheb, přináší mnoho objevného ze života i díla Williho Russe. Poprvé jsou zde vystaveny dosud nezveřejněné Russovy práce z let 1919-1945, které lze bez zdráhání označit za velké překvapení […]

J. W. GOETHE A ČECHY

– VYPRODÁNO !
Publikace se věnuje vztahům významné literární osobnosti počátku 19. století k Chebu, Chebsku a západním Čechám. Goethe strávil v západočeských a severočeských lázních během 17 pobytů tři roky života. J. W. Goethe, německý básník, spisovatel, přírodovědec, filozof a státník, byl jedním z nejčastějších a nejslavnějších návštěvníků zdejších […]

VANDROVNÍ SEŠIT PO GOETHOVÝCH STOPÁCH NA CHEBSKU A OKOLÍ

Představuje místa, která J. W. Goethe navštívil během svých lázeňských pobytů. Vedle známých míst jsou zde uvedena i ta, která jsou dnes téměř zapomenuta, a nepatří proto k vyhledávaným turistickým cílům, ačkoli stojí za vidění. V této cestovní skládačce nejde jen o pouhý výčet básníkových pobytů či […]

Petr Beran:
PÍSEŇ O LORETĚ

Publikace zpracovává historii významného mariánského poutního místa nacházejícího se nad Starým Hrozňatovem nedaleko Chebu. Osudy hrozňatovské Lorety jsou popsány v pěti kapitolách: Starý Hrozňatov – uvedení do dějin poutního místa. Doba vzniku a rozkvětu 1658 – 1773. Doba mírného sestupu 1773 – 1855. Doba upevňování duchovního života 1855 – 1946. Doba zkázy […]

Jitka Chmelíková:
MAESTRO RUDOLF SERKIN

– VYPRODÁNO !
Katalog výstavy ke 100. výročí narození významného světového klavíristy, chebského rodáka Rudolfa Serkina.

Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chebu, Cheb 2003. Brož., 88 str., 100 Kč + poštovné, 20 EUR (Evropa), 20 USD (USA )

Jaromír Boháč:
DESET OBRAZŮ Z DĚJIN CHEBSKÉHO MUZEA 
ZEHN BILDER AUS DER GESCHICHTE DES EGERER MUSEUMS

– VYPRODÁNO !
Katalog stejnojmenné výstavy ke 130. výročí založení Chebského muzea. Česko-německá verze: překlad Jaromír Boháč a Václav Mls.
V úvodu se autor věnuje založení muzea v Chebu, které právě v těchto dnech slaví 130. výročí od svého založení. Stěžejní část […]

Iva Votroubková:
JAK SE DŘÍVE HOSPODAŘILO 
WIE FRÜHER GEWIRTSCHAFTET WURDE

– VYPRODÁNO !
Katalog stejnojmenné výstavy (2003). Česko-německá verze: překlad Dr. Ralf Heimrath, Mgr. Václav Mls. Katalogový soupis 125 vybraných sbírkových předmětů, doplněný 20 černobílými fotografiemi. Úvod katalogu je věnován Chebskému hrázděnému statku, který je určujícím znakem lidové architektury na Chebsku. Další část se zabývá zemědělstvím na Chebsku. […]

Jiří Úlovec:
HRADY, ZÁMKY A TVRZE NA CHEBSKU

– VYPRODÁNO !
Abecední soupis panských sídel na Chebsku, která jsou přesně lokalizována, se stručným historickým a stavebním vývojem a s popisem současného stavu. Závěr knihy tvoří mapa chebského okresu s vyznačením polohy všech míst a soupis použité literatury.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1998. Brož., 255 str., 180 Kč […]

František Kubů:
ŠTAUFSKÁ MINISTERIALITA NA CHEBSKU

Zhodnocením pramenů a literatury načrtl autor u nás první ucelený obraz vývoje štaufské ministeriality, která v období bezprostřední vlády štaufského rodu na Chebsku (1146-1266) určovala osudy i tvářnost tohoto území, přetvářela je podle štaufských představ na nový typ panovnické domény a spolu s ministerialitou sousedních území tak budovala souvislý komplex štaufských […]

Jitka Chmelíková:
OSUDY CHEBSKÝCH ŽIDŮ

– VYPRODÁNO !
Autorka se věnuje dějinám židovského obyvatelstva v Chebu a zaměřuje se na dosud v regionální literatuře nijak komplexně nepostižené období vymezené 2. polovinou 19. století na jedné straně a současností na straně druhé. Jádro tvoří 9 kapitol věnovaných dějinám této komunity. Význačným přínosem je závěrečná kapitola, která v […]

Vladimír Růžek:
CHEBSKÁ RADNICE A JEJÍ STŘEDOVĚKÉ FRESKY

Heraldicko-historický rozbor všech dochovaných středověkých maleb na chebské radnici.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1997. Brož., 192 str., 16 stran čb. přílohy, anglické a německé resumé, 55 Kč + poštovné.

Pavel Blattný a kol.:
VALDŠTEJNSKÁ OBRAZÁRNA

– VYPRODÁNO ! (ČESKÁ VERZE)
Barevný katalog stálé Valdštejnské obrazárny v Chebském muzeu. Autor zde seznamuje čtenáře s novými poznatky v dataci obrazů, upřesňuje autorství a nové poznatky o portrétovaných postavách. Obrazy lze zařadit do období 1. třetiny 17. století. Katalog je doplněn o tradici valdštejnské tematiky v Chebském muzeu […]

Jaromír Boháč:
CHEB – MĚSTO
Historicko-turistický průvodce č. 11.

Stručné dějiny města Chebu a jeho památek s více než 100 dosud nevídanými fotografiemi starého Chebu + dva situační plány (jeden současný a jeden s již nespatřenými stavbami z roku 1929). Německá verze: J. Boháč, E. Bočková.

Pro Chebské muzeum vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích, 1999. Brož., 240 str., […]

Josef Hájek:
BAROKNÍ UMĚNÍ ZE SBÍREK CHEBSKÉHO MUZEA

– VYPRODÁNO !
Průvodce stejnojmennou výstavou konanou v rámci projektu “Sláva barokní Čechie”. Katalog doplněný 17-ti černobílými vyobrazeními vystavených exponátů má za úkol v redukované podobě zpřístupnit nové informace sestavené do abecedního slovníku výtvarných umělců a řemeslníků, kteří působili v Chebu v 17. a 18. století.

Vydalo Chebské muzeum, […]

Josef Hájek:
KAREL SIEGL – SEZNAM MAJITELŮ MĚŠŤANSKÝCH DOMŮ V CHEBU

– VYPRODÁNO !
Purkmistři města Chebu v letech 1282 – 1926 a členové městské rady v letech 1384 – 1777. Věnováno památce stopadesátého výročí narození historika, archiváře a muzejníka JUDr. Karla Siegla. Uspořádal Mgr. Josef Hájek, překlad Mgr. Hana Šebestová.

Vydalo Chebské muzeum a Státní okresní […]

Iva Votroubková:
CHEBSKÝ LIDOVÝ NÁBYTEK
Katalog sbírky Chebského muzea.

Katalog představuje rozsáhlý soubor malovaného lidového nábytku ve sbírkách Chebského muzea. Podává výklad o konstrukční stavbě nábytku a užívaných výzdobných motivech. Nastiňuje problematiku sbírky a v katalogových popisech představuje 237 kusů sbírkových předmětů. Součástí katalogu je rovněž soupis restaurovaného lidového nábytku, typologický a chronologický třídník této sbírky a početní […]

Pavel Šebesta, Iva Votroubková:
CHEBSKÉ KAMNÁŘSTVÍ – OD STŘEDOVĚKU K WILLI RUSSOVI

Česká verze VYPRODÁNA !
Doplňková publikace ke stejnojmenné výstavě z roku 1994.Vydalo Chebské muzeum, Cheb 1994.
Brož., 7 str., česká verze: 10 Kč, německá verze: 20 Kč.

Jan Mergl:
UŽITÉ UMĚNÍ SECESE – VE SBÍRKÁCH ZÁPADOČESKÝCH MUZEÍ

Katalogový soupis 140 vybraných předmětů, reprezentujících secesní užité umění ve sbírkách západočeských muzeí. V publikaci je zařazeno 50 barevných fotografií vybraných předmětů. Katalog je doplněn přehledem literatury k dané problematice, anglickým a německým resumé.

Vydalo Chebské muzeum s podporou MÚ v Chebu, Cheb 1999.
Brož., 105 str., 30 Kč […]

Pavel Šebesta:
CÍSAŘSKÝ A KRÁLOVSKÝ HRAD V CHEBU

Autor představuje jednotlivé stavby hradu, zabývá se jeho stavebním vývojem a dějinami. Text je doplněn barevnými fotografiemi a plánem hradu, ve kterém jsou označeny jednotlivé stavby a stavební vývoj.

Vydalo Chebské muzeum s podporou MÚ v Chebu, Cheb 1998.
Brož., 20 str., 25 Kč + poštovné.

Irena Michaláková:
BIBLIOGRAFIE CHEBSKO 1945 – 1948

Publikace obsahuje 1605 hesel, seznam regionálních periodik, věcný rejstřík, rejstřík autorů, místopisný rejstřík, rejstřík osobností, seznam zkratek a seznam excerpovaných periodik.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 2001. Brož., 112 stran, 50 Kč + poštovné.

Irena Michaláková:
BIBLIOGRAFIE DIPLOMOVÝCH PRACÍ I

Regionálně zaměřené diplomové práce studentů českých vysokých škol. 237 hesel, seznam škol, ze kterých uvedené práce pocházejí, místopisný a věcný rejstřík, osobnosti a seznam zkratek.

Vydalo Chebské muzeum, Cheb 2001. Brož., 24 str., 30 Kč + poštovné.

Sborník muzea Karlovarského kraje 23/2015

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

Sborník muzea Karlovarského kraje 22/2014

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

PTACTVO CHEBSKA

– VYPRODÁNO!
Publikace Ptactvo Chebska je doprovodnou publikací k výstavě „Ptáci se vracejí! …k poctě Františka Lagarde“, která se uskutečnila v Muzeu Cheb od 12. září do 11. listopadu 2013. Nejde však o klasický výstavní katalog. Představuje to nejzajímavější, co o ptactvu na okrese Cheb za uplynulá staletí víme.

Publikaci Ptactvo Chebska vydala 4. […]

Michaela Bäumlová – Zbyněk Černý – Marcel Fišer:
OBRAZY CHEBU. IKONOGRAFIE MĚSTA OD NEJSTARŠÍCH VYOBRAZENÍ DO 20. STOLETÍ.
BILDER VON EGER. IKONOGRAFIE DER STADT VON DEN ÄLTESTEN ABBILDUNGEN BIS INS 20. JAHRHUNDERT.

– POUZE NĚMECKÁ MUTACE!
Ve dvou samostatných jazykových mutacích vydaná kniha je doprovodnou publikací stejnojmenné výstavy, jež na přelomu let 2015 a 2016 proběhla v […]

Zbyněk Černý
PŘÍZNIVÉ SVĚTLO. CHEBSKÉ FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY (1849–1945)
GUTES LICHT. EGERER FOTOATELIERS (1849–1945)

Kniha pojednává o historii chebských fotografických ateliérů v rozmezí let 1849 – 1945. Věnuje se více jak padesáti fotografům, kteří se rozhodli spojit svůj profesní život s Chebem. Jejich dílo je v knize doloženo 190 fotografiemi, z nichž mnohé jsou uveřejněny vůbec poprvé. Publikaci vydalo […]

Sborník muzea Karlovarského kraje 21/2013

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

Sborník muzea Karlovarského kraje 20/2012

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

Sborník muzea Karlovarského kraje 19/2011

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. […]

Uvedené publikace možno objednat (zasíláme na dobírku):