Project Description

Jan Mergl:
UŽITÉ UMĚNÍ SECESE – VE SBÍRKÁCH ZÁPADOČESKÝCH MUZEÍ

Katalogový soupis 140 vybraných předmětů, reprezentujících secesní užité umění ve sbírkách západočeských muzeí. V publikaci je zařazeno 50 barevných fotografií vybraných předmětů. Katalog je doplněn přehledem literatury k dané problematice, anglickým a německým resumé.

Vydalo Chebské muzeum s podporou MÚ v Chebu, Cheb 1999.
Brož., 105 str., 30 Kč + poštovné.