ODBORNÉ DIGITALIZOVANÉ PROJEKTY

na archivních stránkách muzea
z let 2004 – 2017

Počátkem roku 2018 jsme představili veřejnosti novou internetovou prezentaci koncipovanou jako moderní informační portál. Jelikož však z technických a kapacitních důvodů nebylo možné do této prezentace implementovat veškerý stávající digitalizovaný obsah, rozhodli jsme se část zrušené prezentace i nadále zachovat jako možný zdroj badatelsky cenných informací. Jedná se především o některé digitalizované celky a projekty přibližující návštěvníkům stránek jak samotné sbírkové fondy a muzejní expozice, tak i památky regionu či významné historické události a osobnosti Chebska. Součástí bývalé prezentace je i knihovna digitalizovaných tiskovin a také archiv aktualit a informací zpravující návštěvníky o bohatých aktivitách muzejní praxe v uplynulých letech.

Archivní stránky Muzea Cheb nejsou optimalizovány pro mobilní zařízení!

Obrazový průvodce expozicí a sbírkovými fondy

Obrazový průvodce

Virtuální výstavy

Virtuální výstavy

Texty a články

Texty a články

Osobnosti regionu

Osobnosti regionu

Smírčí kříže na Chebsku

Smírčí kříže na Chebsku

Knihovna digitalizovaných publikací

Ročenky a tiskoviny

Chebský hrad

Chebský hrad

Zmizelé Chebsko

Zmizelé Chebsko

Z depozitářů Muzea Cheb

Z depozitářů muzea

Archivní stránky Muzea Cheb nejsou optimalizovány pro mobilní zařízení!