PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ – AKTUALITY

Mapujeme jiřičky

Ve městech můžeme najít nespočet ptačích druhů, které se přizpůsobily k životu v blízkosti lidí, z nichž některé si dokonce staví hnízda přímo na budovách a jsou na lidská obydlí silně vázány.

Květen 18. 2020|Příroda|

INFORMACE, ČLÁNKY, ZAJÍMAVOSTI

AKTUALITY 

Archeologické léto

Muzeum se představuje