Informace

/Informace

Šaty s příběhem – výzva

V souvislosti s naší probíhající výstavou „Muzeum se představuje aneb muzeum nejsou jen pavučiny“, v jejímž rámci je zmíněna i muzejní sbírková akviziční činnost, […]

Krajská muzea a galerie zdarma

Karlovarský kraj otevírá všem návštěvníkům svá muzea a galerie zdarma. Níže uvedené příspěvkové organizace budou bezplatně zpřístupněny do 31. října roku 2020. Také Muzeum Cheb zve do svých znovuotovřených expozičních prostor všechny zájemce o histotorii města a regionu.

V duchu Valdštejnů

Po stopách šlechtických rodů

V letošním roce se Muzeum Cheb připojuje k 10. ročníku celostátního cyklu Národního památkového ústavu „Po stopách šlechtických rodů“, v jehož rámci je každý […]

Výroční zpráva Muzea Cheb

Do sekce "Muzejní dokumenty" byla přidána Výroční zpráva Muzea Cheb za rok 2019. Výroční zpráva muzea Cheb přináší podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, kulturních a společenských aktivitách této instituce v uplynulém roce. Současně přináší souhrnný pohled na hospodářské výsledky a personální strukturu organizace.

Sborník muzea Karlovarského kraje

vydavatelská činnost

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako […]

Sídliště z doby bronzové

Archeologický nález

V rámci výstavby chebské průmyslové zóny v katastru Hradiště u Chebu byly archeology Muzea Cheb objeveny pozůstatky sídliště z mladší až pozdní […]