dle otevírací doby MCH

Vážení příznivci Muzea Cheb, rádi bychom Vás pozvali na prohlídku restaurovaných národopisných kamen krásenského rodáka Willibalda Russe, které je možné od podzimu roku 2022 shlédnout v rámci naší stálé historické expozice. Podobně jako jsou pohnuté dějiny chebského regionu, pohnutý je i životní příběh těchto kamen. Kamna vznikala v nelehké době 2. světové války na objednávku tehdejšího chebského národopisného muzea (Museum für Volkskunde), jehož ideovými otci byli etnograf, filolog a pedagog doc. Josef Hanika a ředitel archivu a muzea v Chebu dr. Heribert Sturm. Russova chebská kamna představují unikátní muzejní exponát, pyšnící se řadou mistrovsky zobrazených etnografických námětů. V celistvosti se zde zachycují nejen události života na venkově od Masopustu přes Máje až po Vánoce, ale i zásadní události života osobního jakými jsou například svatba či křtiny. Přes řadu peripetií se nakonec kamna dostala do Chebu a nyní je po náročném restaurování v důsledku poškození, která na nich vznikla v 2. polovině 20. století mohou návštěvníci muzea spatřit na vlastní oči. Kamna jsou základem etnografické části nově připravované expozice.

Monumentální dílo vzniklé mezi lety 1941-1944 se do místa svého určení dostalo s bezmála čtyřicetiletým zpožděním. Po svém dokončení kamna do Chebu, jenž byl v té době ohrožen spojeneckým bombardováním, nedoputovala, ale zůstala až do konce II. světové války v ateliéru W. Russe. Poválečná snaha chebského muzea kamna převézt a instalovat vyšla na prázdno. Dílo se „na scéně“ znovu objevilo až roku 1952, kdy bylo umístěno do expozice nově zřízeného okresního muzea v prostorách zrekonstruovaného hradu v Lokti. Odtud byla kamna z důvodu své „ideologické závadnosti“ před květnem roku 1972 odstraněna a určena k vyřazení. Pouhou shodou náhod zachráněná před zničením se na základě hospodářských smluv počátkem 80. let. 20. století dostala do Chebu, kde byla po obtížné rekonstrukci od roku 1993 vystavena v prostorách hradu provozovaného tehdy chebským muzeem. V únoru roku 2020 bylo rozhodnuto o jejich opětovném restaurování a kamna byla následně odvezena do atelieru Sylvy Antony Čekalové, kde byly zahájeny záchranné práce. Vzhledem k náročnosti procesu a nepředpokládanému zdržení v souvislosti s epidemií coronaviru došlo k posunutí původního termínu jejich vrácení a následné stavby. V roce 2022 se po všech peripetiích kamna konečně dočkala důstojné prezentace a stala se exkluzivní součástí a ozdobou stálé expozice Muzea Cheb.