ALBRECHT Z VALDŠTEJNA

/Albrecht z Valdštejna – Muzeum Cheb a “osudové čtyřky”

Albrecht z Valdštejna – Muzeum Cheb a “osudové čtyřky”

1634 – 2024

V českých dějinách významnou roli hrají „osudové osmičky“ – v historii chebského muzea, jeho sbírek a jeho sídla se hojně objevují „osudové čtyřky“. Roku 2024 si tak připomínáme zavraždění Albrechta z Valdštejna, jehož život 25. února 1634 vyhasl v dnešní hlavní expoziční budově Muzea Cheb. V zadním traktu tohoto objektu bylo 15. května 1874 veřejnosti zpřístupněno městské muzeum sestávající tehdy ze dvou výstavních místností. 25. května si připomínáme výročí úmrtí lékaře, sběratele a vlastivědného badatele Michaela Müllera, jehož národopisná sbírka tvoří významnou část muzejní sbírky. Životní pouť doktora Müllera se uzavřela těsně před vypuknutím 1. světové války roku 1914. Do jejích zákopů byli odvedeni i českoněmečtí umělci Willy Russ (1888–1974), od jehož úmrtí 27. července uběhne půl století, a Johann Adolf Mayerl, narozený v Chebu 28. srpna 1884 a zemřelý 23. září 1954. Práce obou tvůrců jsou zastoupeny ve sbírce Muzea Cheb, v případě druhého jmenovaného dodnes dotvářejí vzhled městského centra. Ke znovuobjevení a zpopularizování díla W. Russe a J. A. Mayerla významnou měrou přispěl kunsthistorik, později i ředitel chebského muzea Zbyněk Černý (1974 – 2017), jehož nedožité 50. narozeniny si připomínáme 20. března 2024.

Historička muzea Michaela Bäumlová je autorkou článků reflektujících Valdštejnovu osobnost v zrcadle současnosti i v dějinných kulisách Chebska 17. století.

Albrech z Valdštejna ve filmu a v literatuře

Michaela Bäumlová

Albrecht z Valdštejna budoucím generacím nezanechal ani své paměti, ani deníkové zápisky, ani obsáhlou soukromou korespondenci, tedy materiál zrcadlící pisatelovo nitro a předkládající čtenáři víceméně ucelený obraz jeho osobnosti. Autoři valdštejnských biografií a studií (od 17. století bylo Valdštejnovi věnováno […]

Chebské vraždy 1634 ve svědectví Johna Gordona

Michaela Bäumlová

Ve fondech Rakouského státního archivu se dodnes dochoval hojný materiál k českým dějinám. Mezi akty z období Třicetileté války se nachází i nenápadný papírový dvojlist pokrytý německým textem, na jehož vzniku se očividně podíleli dva lidé. Jeden z nich stvořil […]

Poslední šláftruňk Albrechta z Valdštejna

Michaela Bäumlová

Hlášení velitele chebské pevnosti Johna Gordona („Pravdivá zpráva o všem, co se sběhlo a událo od 24. února do 28. téhož měsíce během příjezdu vévody frýdlantského a jeho stoupenců a po něm následujícího vykonání rozsudku nad týmiž“) z roku 1634 […]

Valdštejnové a chebská kyselka

Michaela Bäumlová

Již poeta Caspar Bruschius před polovinou 16. století připomínal, že se: „nedaleko před [chebskou] Mostní branou“ nachází „vynikající a známé zřídlo mající kyselou vodu a proto také zvané Seyerling [tj. kyselka]. Tuto vodu je velmi zdravé a příjemné pít, a […]

Albrecht z Valdštejna a Chebští před 390 lety

Michaela Bäumlová

 Od posledního dubnového týdne do sklonku května 1630 pobýval Albrecht z Valdštejna na léčebném pobytu v Karlových Varech. Obrovský vévodův doprovod po tři týdny zásobovalo i město Cheb, jež do lázní dodalo krmivo (seno a neuvěřitelných 1000 strychů ovsa), stelivo […]