REGIONÁLNÍ BADATELSKÉ CENTRUM

Regionální badatelské centrum je přístupné veřejnosti vždy
v pondělí od 8.00 do 18.00 hod a ve středu od 8.00 do 16.00 hod.

Badatelna
Badatelna
Badatelna

Regionální badatelské centrum a knihovna se od roku 2003 nachází v budově ředitelství muzea na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Regionální badatelské centrum nabízí čtyři samostatná badatelská místa s možností připojení vlastního notebooku, možnost kopírování materiálů, fotografování či skenování.

CO MŮŽETE V NAŠEM CENTRU STUDOVAT:

Badatelna

Knihovna má zhruba 22 500 svazků, z toho 7000 regionálních publikací, 300 starých či vzácných tisků a 22 rukopisů. Zaměřena je především na literaturu historickou, včetně pomocných věd historických, vlastivědnou, národopisnou, přírodovědnou. Najdete u nás velké množství regionálních novin a časopisů historických i současných, odborné časopisy vztahující se k oborům, které jsou u nás zastoupeny. V případě zájmu Vám můžeme zprostředkovat také konzultace s našimi odbornými pracovníky, kteří Vám vyjdou vstříc při Vašich dotazech, např. vypracování rešerší, vyhledávání negativů, fotografií atd.

Badatelské centrum nabízí kompletní ročníky významných regionálních periodik v digitální podobě. Jedná se o ročenky Egerer Jahrbuch z let 1871–1930, Kalender für das Egerland z let 1884–1941 a Unser Egerland z let 1897–1943, dále o noviny Egerer Anzeiger z let 1849–1867 a na ně navazující Egerer Zeitung 1868–1910. Tyto noviny vycházely v této podobě až do roku 1945, ale další ročníky se v naší knihovně nacházejí bohužel pouze torzovitě. Originály těchto periodik jsou vzhledem ke svému stáří a nevalné kvalitě papíru ve velmi špatném stavu a není možné je půjčovat. Díky finanční a odborné pomoci Ministerstva kultury a Národní knihovny ČR jsou tituly zpřístupněny v digitální podobě v našem muzeu a jsou veřejně online dostupné také přes digitální knihovnu Kramerius …

Knihovna je zásadně prezenční a její využívání se řídí Badatelským řádem.

pdfIkona Badatelský řád Muzea Cheb [pdf] …

pdfIkona Knihovní řád Muzea Cheb [pdf] …

Chcete-li mít připraveny materiály a jistotu, že se Vám budeme moci plně věnovat, objednejte se prosím předem na tel.: +420 739322499, emailem: knihovna@muzeumcheb.cz, nebo využijte našeho kontaktního formuláře:

AKTUALITY