MUZEJNÍ PEDAGOGIKA

Toulky Chebem s muzeem

Pedagogika, Programy pro děti|

Pro všechny malé i velké příznivce chebské historie jsme připravili sérii pracovních listů na pokračování. Pojďte se toulat Chebem s muzeem a objevujte mnoho zajímavostí našeho města. Pracovní listy si můžete stáhnout na našich webových […]

Archeologická hra

Pedagogika, Programy pro děti|

U příležitosti zahájení archeologické sezóny 2021 jsme si pro Vás připravili, v rámci našeho edukačního programu Dílna archeologa, malou procházku historií Chebska s úkoly. Stáhněte si první část pracovního sešitu a po správném vyplnění vše zašlete […]

Dílna houslaře

Edukativní programy, Pedagogika|

Muzeum Cheb se snaží každý rok vytvořit nový muzejní edukační program pro školní děti. V roce 2020 tak vznikla Dílna houslaře, a to v souvislosti s expozicí hudebních nástrojů v Lubech, která je ve správě muzea. Na projekt Muzeum Cheb […]

Čápi na tahu

Edukativní programy, Pedagogika|

pro: MŠ, ZŠ, SŠ

Program je koncipován jako hravá prezentace fotografií, videí a kreseb ze života čápa bílého během jednoho kalendářního roku. S čápem bílým, který je při programu přítomen […]