PROGRAMY PRO DĚTI

STÁLÉ MUZEJNÍ PROGRAMY

Dílna písaře

Pedagogický projekt

Muzeum Cheb získalo v roce 2018 příspěvek od Ministerstva kultury v rámci programu: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví na projekt: Dílna písaře, […]

Stálé programy|
AKTUALITY 

Mezinárodní den archeologie

Festival ptactva v Chebu