pro: MŠ, ZŠ, SŠ

Přijměte pozvání do chebského muzea a projděte se historií našeho města od 7. století n. l. až po současnost. Prostřednictvím zábavné vyhledávací hry získáte základní informace o muzeu, stálé expozici a o životě obyvatel Chebu v dobách dávno minulých. Seznámíte se se základy muzejní práce a dozvíte se, kdo v muzeu pracuje, co je to depozitář a spoustu jiných zajímavých informací.

Seznamujeme se s muzeem
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura,
Klíčové kompetence: Kompetence k učení, komunikativní, občanské a pracovní
Klíčová slova: muzeum, depozitář, expozice, exponát, sbírkový předmět, odborný pracovník – archeolog, etnograf, historik, botanik, zoolog, konzervátor, kurátor, movité a nemovité dědictví
Výstupy: žáci se seznámí s regionální historií našeho města, dozví se, jaké cechy byly v Chebu zakládány, jací řemeslníci v našem městě ve středověku pracovali a jaké předměty vyráběli, uvědomí si rozdíl mezi movitým a nemovitým dědictvím
Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, (program je vždy přizpůsoben věku žáků)
Délka pořadu: 90 minut
Počet žáků: max. 30
Cena programu: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Kontakt: pecarkova@muzeumcheb.cz