Muzeum Cheb se snaží každý rok vytvořit nový muzejní edukační program pro školní děti. V roce 2020 tak vznikla Dílna houslaře, a to v souvislosti s expozicí hudebních nástrojů v Lubech, která je ve správě muzea. Na projekt Muzeum Cheb získalo finanční podporu Ministerstva kultury ČR v rámci programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“, z něhož byla financována zejména příprava pracovního sešitu ve verzi pro mladší a starší školní děti. Na jeho přípravě se podíleli výtvarnice Etela Laňková spolu s muzejními pracovníky Milenou Pečárkovou a Martinem Plevným. Pracovní sešit účastníky edukačního programu seznámí s dějinami výroby hudebních nástrojů se zaměřením na houslařskou dílnu a přiblíží žákům a studentům nelehkou práci mistra houslaře. Představí jim jednotlivé části tohoto hudebního nástroje, ale i specifika jeho výroby.

Součástí besedy je také projekce dokumentu o výrobě houslí ze závodu výrobce hudebních strunných nástrojů Strunal Schönbach, v jejímž rámci mohou účastníci besedy porovnat postupy popsané v pracovním sešitě se současným způsobem výroby. Děti tak nabydou povědomí o tom, jak houslaři z kusu dřeva dokáží vytvořit hudební nástroj a co vše ovlivňuje jeho výslednou podobu a zvukový projev.  Součástí tohoto programu je již tradičně i tematicky zaměřená výtvarná dílna.