MUZEUM CHEB

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
IČO: 00074276, DIČ: CZ00074276
id. datové schránky: ux8kk7n
č. účtu: 43-6259620257/0100 (Komerční Banka, Cheb)
sekretariat@muzeumcheb.cz
telefon (sekretariát): +420 739322499

Centrální depozitář Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje
Baltazara Neumanna 1, 350 02 Cheb
sekretariat@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

ÚSEK ŘEDITELE

Ing. Martina Kulová
ředitel Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje
martina.kulova@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Michaela Jirásková
administrativní pracovník
sekretariat@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Štěpánka Žibritová
rozpočtář Muzea Cheb
stepanka.zibritova@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499
mobil: +420 722976124

Věra Jančárová
mzdová účetní
vera.jancarova@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

ODBORNÉ ODDĚLENÍ

Mgr. Michal Beránek
vedoucí odborného oddělení, archeolog
kurátor sbírkových fondů: archeologie, obrazy
michal.beranek@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499
mobil: +420 736754830

Kurátor podsbírek:

 • archeologie
 • obrazy

Odborná činnost / badatelské okruhy:

 • středověká a novověká archeologie
 • sídelně-historická problematika, zaniklá sídla, archeologie města
 • nedestruktivní archeologie, popularizace archeologie

Odborné komise:

 • člen regionální archeologické komise KVAK

Výstavy  a další projekty:

 • autor a kurátor výstavy “Poklady Chebska / Schätze des Egerlandes
 • koordinátor a řešitel projektu “Poklady Chebska – výstavní projekt” financovaný za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a města Luby
 • spoluautor výstavy “Archeologie přemyslovských Čech”, FF UK v Praze a Újezdské muzeum
 • řešitel interního grantu FF UK: Vesnické osídlení v zázemí vrcholně středověké Prahy a jeho vývoj. Zaniklá vesnická sídliště v Klánovickém lese (Hl.m. Praha)
 • spolupráce na dokumentárním seriálu České televize, “Ztracené adresy: Žák”
  ke shlédnutí zde:
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318042579-ztracene-adresy/411235100191006-zak/

Bibliografie

 • Beránek, M. (ed.) 2015: Poklady Chebska / Schätze des Egerlandes. Cheb.
 • Beránek, M. 2014: PhDr. Evžen Plesl, CSc. Cheb. In: Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014), 308-310.
 • Beránek, M. 2014: Das untergegangene Dorf “Žák” (Mittelböhmen). Praha.In: Praehistorica XXXI/2, 405-417.
 • Beránek, M. – Hasil, J. 2014: Esovitá záušnice západního typu z k. ú. Cetnov, okr. Cheb. Plzeň. In: Archeologie západních Čech 8, 83-91.
 • Beránek, M. – Taibl, P. – Hasilová, P. – Hasil, J. 2014: Valová poloha “Betlém”, k. ú. Klášter Teplá, okr. Cheb: revize stávajícího poznání. Plzeň. In: Castellologica bohemica 14, 77-84.
 • Beránek, M. 2013: Vesnické osídlení v zázemí vrcholně a pozdně středověké Prahy. Sídelně-historický vývoj a zemědělství v příměstských oblastech. Diplomová práce FF UK v Praze.
 • Beránek, M. 2011: Zaniklá vesnice v poloze Žák v Klánovickém lese (Hl. m. Praha), Studia Medievalia Pragensia 10/1, 91-204.
 • Klír, T. – Beránek, M. 2011: A social-economic interpretation of the layouts of deserted villages. An example of a deserted village at the “V Žáku” site in Klánovice Forest in Prague, Studies in Post-medieval Archaeology 4, 289-364.

Postery

 • Beránek, M.: Visualisierung des mittelalterlichen Wüstungsdorfes Hol, 25. pracovní setkání Archeologické prac. skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko, Bärnau (17. – 20. 6. 2015)
 • Richtrová, A. – Vančura, D. – Beránek, M.: Depot stříbrných mincí z Opatova u Lubů, workshop Konzervace problematických materiálů v archeologii (20. – 21. 2. 2014)

PhDr. Iva Votroubková
etnograf

kurátor sbírkových fondů: nábytek, hospodářské nářadí, keramika a porcelán, sklo, statek Milíkov
iva.votroubkova@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499
mobil: +420 605344719

Etnograf, historik nejnovějších dějin,
pracovník krajského pracoviště pověřeného péčí o tradiční lidovou kulturu
kurátor podsbírek:

 • nábytek
 • hospodářské nářadí
 • keramika a porcelán
 • sklo
 • statek Milíkov

Odborná činnost / badatelské okruhy

 • etnografie Chebska
 • lidový malovaný nábytek
 • kronikářství v okrese Cheb po roce 1945

Redakční rady a odborné komise

 • etnografická komise AMG
 • Národní rada pro tradiční lidovou kulturu, poradní orgán MK ČR
 • komise regionálních pracovišť tradiční lidové kultury při MK ČR
 • nákupní komise Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
 • nákupní komise Muzea Českého lesa v Tachově

Výstavy  a další projekty (výběr)

 • Chebsko 1945 – 1985, výstava kronik okresu Cheb; 1986
 • Tosta Aš; 1986 – spoluautor výstavy
 • Z ateliéru – restaurátor Hubert Rück, restaurovaný lidový nábytek, 1987
 • Fotodílna 88 – Ašsko, výstava Galerie 4 v Chebu, 1989 – kurátor
 • Fotodílna 89 – Lubsko, výstava Galerie 4 v Chebu, 1990 – kurátor 
 • Podmalby na skle ze sbírek Národního muzea a Chebského muzea, 1991
 • (reinstalace výstavy NM pro Hinterglasmuseum Sandl) – kurátor
 • Fotodílna 90 – Mariánskolázeňsko, výstava Galerie 4 v Chebu, 1991 – kurátor
 • 30 let Západočeského divadla v Chebu, 1991 – kurátor
 • Z kuchyně našich babiček a prababiček, 1991
 • Fotodílna 91 – Františkolázeňsko a Skalensko, výstava Galerie 4 v Chebu, 1992 – kurátor
 • Vánoce na Chebsku, 1992 – spoluautor výstavy
 • Fotodílna 92 – Cheb a okolí, výstava Galerie 4 v Chebu, 1993 – kurátor
 • Chebské veduty, 1993
 • Hračky našich předků ze sbírek Západočeského muzea v Plzni a Chebského muzea, 1993 – spoluautor za CHM
 • Valdštejnské památky ve sbírkách Chebského muzea, 1994
 • Chebská keramika, 1994
 • Chebské kamnářství od středověku po Williho Russe, expozice Chebského hradu, 1994
 • Expozice Chebského muzea, Chebský hrad, 1995 – 2009 – spoluautor
 • Národopisné motivy – Josef Hofmann, Gustav Zindel, převzatá výstava Karlovarského muzea, 1996 – kurátor
 • Chebská keramika, expozice Chebského muzea, 1997
 • Kalendárium svatých, výstava ze sbírek Chebského muzea, 1997
 • Ave Maria, výstava ze sbírek Chebského muzea, 1998
 • Čtyři obrazy ze života lidského, 2000
 • Svět betlémů, 2001
 • Jak se dříve hospodařilo, hospodářské nářadí ze sbírek Chebského muzea, 2002
 • Deset obrazů ze života Chebského muzea, výstava ke 130. výročí založení muzea, 2003 – spoluautor
 • Chebský lidový malovaný nábytek – součást expozice Chebského muzea,2003
 • Šťastné a veselé, výstava vánočních pohlednic ze sbírky VČM Pardubice, 2004
 • Eska – kola – Premier, součást expozice muzea, 2004 – 2006
 • Chebský lidový malovaný nábytek – součást expozice Chebského muzea,

2004 – 2006

 • Od Masopustu k Velikonocům, 2005
 • Alois John (1860 – 1935) aneb objevování Chebska, 2005 – kurátor
 • Národopis Chebska, expozice v rámci Krajinné výstavy Cheb – Marktredwitz 2006
 • Zmizelé Chebsko, 2007 – kurátor výstavy
 • Politické karikatury Ericha Eibela, výstava Rakouského kulturního centra, 2007 kurátor
 • Když zazní zvony svatební aneb jak si náš dědeček babičku bral, 2008 – spoluautor chebské verze výstavy MVČ v Hradci Králové a VČM v Pardubicích
 • Expozice zemědělství v rámci expozice Život v Krušných horách, Muzeum Karlovy Vary, pobočka Jáchymov, 2008
 • Knedlík – Kloss – Knödel aneb knedlíkové nebe, výstava ve spolupráci se Stadt Museum Deggendorf, 2009
 • Voda a světlo – výstava fotografií Jaromíra Míčky, 2010 – kurátor

Spoluúčast na projektech

 • Deset obrazů z dějin Chebského muzea – mimo výstavu v KMCH
  2003 – Egerland Museu Marktredwitz, SRN – výstava
  2004 – Vohennstrauss, SRN – výstava
 • Jak se dříve hospodařilo – mimo výstavu v KMCH
  2003 – Oberfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen, SRN – výstava
  2004-2007    Vogtlländisches Freilichtmuseum Landwüst, SRN – součást expozice
 • Alois John (1860 – 1935) aneb objevování Chebska – mimo výstavu v KMCH
  2007 –  Sudetendeutsches Haus München – výstava
 • Zmizelé Chebsko  – mimo výstavu v KMCH
  2008 –  Vogtländisches Freilichmuseum Eubabrun, SRN – výstava
  Egerland Museum Marktredwitz, SRN – výstava
  2009 – Sengerhof, Neualbenreuth, SRN – výstava
 • Knedlík – Kloss – Knödel – mimo výstavu v KMCH
  2010 – Národní zemědělské muzeum Praha – výstava
  Regionální muzeum Vysoké Mýto – výstava
  2011 –  Vogrländisches Freilichtmuseum Eubabrunn – výstava

Bibliografie

1982

Základní informace k vývoji skupiny cikánského obyvatelstva v okrese Cheb, in: Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku, ÚEF ČSAV, 1982,66 – 73.

Malovaný nábytek ve sbírkách chebského muzea, in: Zprávy chebského muzea a okresního archivu, Cheb, 1/1982, s. 57.

1983

K některým znakům utváření nové lokální společnosti v obci Odrava, in: Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku, ÚEF ČSAV, 1983, č. 2, s. 18 – 24.

1984

Libreto výstavy 111 let chebského muzea (Boháč J., Votroubková I.), in: Zprávy chebského muzea a okresního archivu, Cheb, 3/1984, s. 58.

1986

Dokumentace současnosti v Chebském muzeu v letech 1980 – 1985, Zprávy chebského muzea a okresního archivu, Cheb, 4/1986, s. 52.

40 let národního podniku Tosta Aš, sborník příspěvků (Boháč J., Hatajová H., Kubů F., Votroubková I.), Cheb 1986.

1987

Slovenští osídlenci na Chebsku a Ašsku v letech 1945 – 1958, in: Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku, ÚEF ČSAV, 1987, č. 3, s. 99 – 108.

Hubert Rück, Restaurovaný lidový nábytek. Katalog výstavy. Chebské muzeum, 1987.

1995

Nová expozice Chebského muzea, in: Sborník Chebského muzea 1995, s. 62 – 63.

1999

Slovenští osídlenci na Chebsku a Ašsku v letech 1945 – 1958, in: Sborník Chebského muzea 1999, s. 56 – 63.

Chebský lidový nábytek. Katalog sbírky Chebského muzea. Chebské muzeum, Cheb, 1999.

2000  

Chebsko a reemigranti v letech 1947 – 1948, in: Sborník Chebského muzea 2000, s. 71 – 77.

2001

Sbírky Chebského muzea. Nábytek.  in: Sborník Chebského muzea 2001, s. 171 – 174.

Sbírky Chebského muzea. Sklo. in: Sborník Chebského muzea 2001, s. 175 – 178.

2002

Sbírky Chebského muzea. Textil.  in: Sborník Chebského muzea 2002, s. 276 – 279.

Jak se dříve hospodařilo. Wie früher gewiktschaftet wurde. katalog výstavy. Chebské muzeum, Cheb 2002.

2004

Sbírky Chebského muzea. Loutky, modely, hračky. in: Sborník Chebského muzea, 2004, s. 190 –  196.

2005

Sbírka Krajského muzea Cheb. Militária. in: Sborník Chebského muzea 2005, s. 188 – 192.

2008

Chebský hrázděný statek v Milíkově – akviziční a prezentační aktivita Krajského muzea Karlovarského kraje, in: Sborník příspěvků, 13. veletrh muzeí České republiky, Muzeum Vysočiny Třebíč, 2008, s. 12 – 14.

Strava na Chebsku, in: Museum bulletin, sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference bavorských, saských a českých muzeí, AMG ČR, 2008, s. 76 – 81.

2011

Skalenská současnost, léta 1990 – 2009, in: Skalná, Wildstein, Vildštejn, Cheb, 2011, s. 178 – 186.

Za tradicemi Lidovými, zlidovělými i nově se tvořícími, in: České a bavorské tradice a tradiční kultura, regionální sdružení dialog, 2011, s. 36 – 52 (německy  s. 3 – 19).

Drobné statě a články:

Příležitostně příspěvky k regionální historii a etnografii v časopisech a v oborových časopisech  např.

– Cheb, in: Antique, roč. V., č. 10, 1998, s. 54
– Ave Maria, roč. V., č. 12, 1998, s. 60

Interní tisky Chebského muzea:

 • Průvodce expozicí Chebského muzea, 1997
 • Chebské keramika. Průvodce muzejní expozicí, 1998

RNDr. Jiří Brabec
botanik
kurátor sbírkových fondů: zoologie, geologie, botanika
jiri.brabec@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499
mobil: +420 734767592

Kurátor podsbírek

 • botanika
 • zoologie
 • geologie

Odborná činnost / badatelské okruhy

 • květena západních Čech
 • populační biologie taxonů rodu hořeček (Gentianella) ve střední Evropě
 • biologie vybraných druhů středoevropských orchidejí
 • ekologie invazních druhů rostlin

Redakční rady a odborné komise

redakční rady (aktuální stav)

 • Zprávy České botanické společnosti (zástupce vedoucího redaktora)
 • Erica
 • Sborník muzea Karlovarského kraje (vedoucí redaktor a editor přírodovědných statí)

odborné organizace a komise (aktuální stav)

 • Botanická komise AMG (člen komise)
 • Rada Muzea Českého lesa v Tachově (člen rady)
 • Rada Herbáře Univerzity Karlovy v Praze (člen rady)
 • Česká botanická společnost (člen revizní komise)
 • Knihovní komise České botanické společnosti (člen komise)

Výstavy a další projekty (za posledních 10 let)

účast na odborných grantových studiích a projektech pro veřejnost

 • 2005–2021: Grant města Cheb: „Z Chebu křížem krážem (přírodovědné přednášky a exkurze)“. [nositel projektu Muzeum Cheb, řešitel J. Brabec]
 • 2015–2021: Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (Gentianella amarella) a hořečku drsného (Gentianella obtusifolia) v ČR. [koordinátor a autor monitoringu pro AOPK ČR]
 • 2002–2021: Monitoring hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR. [koordinátor a autor monitoringu pro AOPK ČR]
 • 2018: Grant města Cheb: „Příroda Soosu a okolí – Květena Sooské pánve“ [spolupracovník, nositel 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Cheb, pobočný spolek]
 • 2018: Grant Karlovarského kraje na podporu vydání publikace „Květena Soosu a okolí“ v rámci „Programu na poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací“ [spolupracovník, nositel 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Cheb, pobočný spolek]
 • 2018: Projekt „Květena Soosu a okolí“ v rámci programu „Ochrana biodiverzity“ pořádaného Českým svazem ochránců přírody ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Lesy České republiky, s. p. [spolupracovník, nositel 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Cheb, pobočný spolek]
 • 2014–2018: Projekt GA ČR z programu Excelence „Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS)“ [menší spolupráce, nositelé Botanický ústav AV ČR, v. v. i.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta a Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta]
 • 2015–2017: Projekt MŽP ČR MGSII-25 „Příprava záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)“ z programu „Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II – EHP fondy 2009–2014“. [nositel projektu AOPK ČR, partner projektu Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, hlavní řešitel partnera projektu J. Brabec]
 • 2015–2017: Projekt MŽP ČR MGSII-18 „Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica“ z programu „Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II – EHP fondy 2009–2014“. [spolupracovník, nositel Botanický ústav AV ČR, v. v. i.]
 • 2006–2014: Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (Gentianella amarella) a hořečku drsného (Gentianella obtusifolia) v ČR. [koordinátor a autor monitoringu pro ÚVR ČSOP]
 • 2010–2013: Přeshraniční analýza příčin úbytku a ohrožení akutně ohrožených druhů bezlesého prostředí v česko-saském pohraničí a odvození vhodných opatření k jejich zachování. Projekt z programu Evropské unie z Evropského fondu regionálního rozvoje Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. [spolupracovník, nositel projektu Technische Universität Dresden a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem]
 • 2006–2011: Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu, projekt VaV DE06P04OMG006 [spolupracovník, nositel projektu Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně]
 • 2006–2011: Studie populací hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica), dílčí studie projektu VaV 2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin [řešitel dílčí studie, nositelé projektu Botanický ústav AV ČR, v. v. i., AOPK ČR a Sagittaria]
 • 2006–2011: Studie švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na lokalitě Pastviště u Fínů (2006–2011), dílčí studie projektu VaV 2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin [řešitel dílčí studie, nositelé projektu Botanický ústav AV ČR, v. v. i., AOPK ČR a Sagittaria]
 • 2010: X. ročník Knihobraní – Toulky přírodou, grant města Cheb. [nositel projektu Muzeum Cheb, řešitel J. Brabec]
 • 2010: X. ročník Knihobraní – Toulky přírodou, grant Ministerstva kultury ČR. [nositel projektu Muzeum Cheb, řešitel J. Brabec]
 • 2010: Záchranný program hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v České republice. [autor záchranného programu pro AOPK ČR, Norské fondy, nositel projektu Botanický ústav AV ČR]

další významnější projekty

 • Plevele Chebska (od r. 2020)
 • Neofyty a šířící se druhy Chebska (od r. 2015)
 • Květena Chebska (od r. 2013)
 • Příroda Sooské pánve (od r. 2012)
 • Záchranný program pro hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) v České republice (zpracování 2015–2017, realizace od r. 2020)
 • Záchranný program hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v České republice (zpracování 2009–2011, realizace od r. 2011)
 • Květena Ašska (od r. 2007)
 • Květena Džbánu (od r. 2006)
 • Monitoring vzácných druhů západních Čech (od r. 2004)
 • Historické a recentní rozšíření taxonů rodu hořeček (Gentianella) v ČR (od r. 1999)
 • Populačně biologický monitoring populace švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na Pastvišti u Fínů (od r. 1997)
 • Květena Labských pískovců (od r. 1992)
 • Květena Sooské pánve (2011–2018)
 • Květena Kačáku (2000–2013)
 • Mapování výskytu savců ČR koordinované RNDr. M. Anděrou z Národního muzea v Praze; mapovací čtverce 5638, 5639, 5738 a 5739 (2005–2012)
 • Projekt „Přírodní fenomény západních Čech“ (2010)
 • Květena Těšovských pastvin (2007–2008)

výstavy

 • Výstava „Muzeum se představuje“ (botanická podbírka, Muzeum Cheb 2020)
 • Převzatá výstava „Tajemný svět lišejníků“ (kurátor, Muzeum Cheb 2016)
 • Autorská výstava (Anděra, Zbytovský, Abazid, Brabec) „Neznámý svět drobných savců“ (putovní výstava 2006–2013; Muzeum Cheb 2007)
 • Autorská výstava (Brabec, Jäger) „Ptáci se vracejí! …k poctě Františka Lagarde“ (Muzeum Cheb 2013)
 • Převzaté výstavy „Zaostřeno na bobra…“, „Čus vydrus!“ (kurátor, Muzeum Cheb 2011)

Bibliografie
(bez rukopisných prací, recenzí a krátkých novinových a informačních časopiseckých příspěvků)

1996

 • Pašek J., Brabec J., Somol V. et Purmová M. (1996): Křídlatka (Reynoutria). – Metodika ČSOP č. 14, Radnice.

1998

 • Brabec J. (1998): Role vodních toků při šíření invazních druhů. – Sborník semináře Krajina a voda, Veselí nad Moravou 22. – 24. 4. 1998.
 • Dostál P., Abazid D., Brabec J. et Herben T. (1998): Architecture and allometry in an annual plant, Spergula morisonii. – Novit. Bot. Univ. Carol., Praha, 12: 77–88.

1999

 • Somol V., Plesková E. et Brabec J. (1999): Management lokality Gentianella baltica na Křivoklátsku. – Příroda 15: 63–64.

2000

 • Brabec J. et Pyšek P. (2000): Establishment and survival of three invasive taxa of the genus Reynoutria(Polygonaceae) in mesic mown meadows: a field experimental study. – Folia Geobotanica 35: 27–42.
 • Suda J., Bauer P., Brabec J. et Hadinec J. (2000): Znovunalezené druhy naší květeny – žabníček vzplývavý – Živa 5: 205–207.

2001

 • Hejcman M., Křenová Z. et Brabec J. (2001): Hořeček v ohrožení. Jediné podkrkonošské lokalitě vzácného hořečku nahořklého hrozí zánik. – Krkonoše 1/2001: 13.
 • Suda J., Bauer P., Brabec J. et Hadinec J. (2001): Znovunalezené druhy naší květeny. Třezalka pěkná. – Živa 3: 113–115.
 • Nová P., Brabec J., Horáček I. et Hanák V. (2001): Přehled zimovišť netopýrů na Křivoklátsku, Rakovnicku a Kralovicku. – Vespertilio 5: 181–186.

2002

 • Bauer P., Härtel H., Brabec J. et Hadinec J. (2002): Horní Oldřichov u Děčína – cenná botanická lokalita na okraji Českého středohoří – Severočeskou přírodou, Litoměřice, 33–34: 125–130.
 • Štěpánek J., Kroupa J. K., Brabec J. et Suda J. (2002): Digitalizace typových položek z Haenkeho herbáře a australského herbáře K. Domina. – In: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. sjezdu České botanické společnosti, Lednice 19. – 23. srpna 2002., 75–76.

2003

 • Husová M., Kolbek J., Petřík P., Boublík K., Černý T. et Brabec J. (2003): Acidofilní bory. – In: Kolbek J. et al.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů, pp. 243–244.
 • Kolbek J. et Brabec J. (2003): Cardaminopsio petraeae-Pinetum Hübel & Holzner 1977 – In: Kolbek J. et al.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů, pp. 254–255.
 • Brabec J. (2003): Poznámky k význačným lokalitám a jejich ochraně – In. Rydlo J. [red.]: Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002, Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur. 18 (2003): 101–103.

2004

 • Brabec J. et Honsa P. (2004): Řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea) – znovunalezený druh CHKO Křivoklátsko. – Zprávy České botanické společnosti 39: 387–392.
 • Brabec J., Křenová Z. et Nesvadbová J. (2004): Švihlík krutiklas – pozoruhodný druh květeny ČR. – Živa 5: 209–211.

2005

 • Brabec J. (2005): Rybníček pod Krásňany – další botanická lokalita v povodí Rokytnice na Ašsku. – Sborník Chebského muzea 2004: 173–182.
 • Brabec J. (2005): Současný stav rozšíření hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR. – Zprávy České botanické společnosti 40: 1–44.
 • Brabec J. (2005): Centunculus minimus L. – In: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (2005): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV. – Zprávy České botanické společnosti 40: 101.
 • Brabec J. (2005): Geranium molle L. – In: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (2005): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV. – Zprávy České botanické společnosti 40: 119.
 • Brabec J. & Hadinec J. (2005): Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – In: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (2005): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV. – Zprávy České botanické společnosti 40: 80–82.
 • Brabec J. (2005): Květena PP Bohouškova skalka, PP Markův mlýn, PP Třebichovická olšinka, PP Vinařická hora, PP Božkovské jezírko, PR Lipovka-Grado, PP Lom Chlum, PP Lom na Plachtě, PP U Skal. – In: Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol., Střední Čechy. Chráněná území ČR XIII., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, pp. 176, 182, 192, 194–195, 425, 431–432, 433, 434, 437.

2006

 • Nesvadbová J., Brabec J., Matějková I. et Křenová Z. (2003) [2006]: Populační biologie Spiranthes spiralis na tradičně obhospodařované lokalitě NPP Pastviště u Fínů – In.: Pivničková M [ed.] (2003) [2006]: Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 „Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích“. – Příroda, supplementum: 189–195, 386.

2007

 • Brabec J. (2007): Hruštička prostřední opět součástí květeny CHKO Slavkovský les. – Arnika 2/07: 25–28.
 • Brabec J. (2007): Svatý Kříž u Chvalšin. – In: Čeřovský J., Podhajská Z. et Turoňová D. [eds], Botanicky významná území České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, p. 318–322.
 • Brabec J., Tájek P., Mudra P. Ondráček Č. et Michálek J. (2007): Pyrola media Sw. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV. – Zprávy České botanické společnosti 42: 323–324.

2008

 • Brabec J. (2008): Lokality hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) ve VVP Boletice – jejich význam v rámci areálu druhu a možnosti ochrany. – Silva Gabreta, Vimperk, 14(3): 163 –172.
 • Brabec J., Štefánek M., Šída O. et Krinke L. (2008): Kriticky ohrožené druhy rostlin na středním toku Kačáku – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 23: 179–190.
 • Brabec J., Tájek P. & Hertel H. (2008): Květena Těšovských pastvin. – Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 267–306.
 • Abazid D., Brabec J. et Chotovinská H. (2008): Zvláště chráněná území Jihočeského kraje, Přírodní památka Hroby. – Ing. Václav Šedivý – OSSIS Tábor, 1. vydání, 8 p.
 • Brabec J. et Fuka V. (2008): Pyrola chlorantha Sw. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zprávy České botanické společnosti 43: 308–309.
 • Brabec J. et Malec B. (2008): Gentianella amarella (L.) Börner subsp. amarella. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zprávy České botanické společnosti 43: 279–280.

2009

 • Brabec J. [ed.] (2009): Publikace s botanickou tématikou za rok 2008. – Zprávy České botanické společnosti 44: 125–135.
 • Brabec J. (2009): Aphanes arvensis L. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy České botanické společnosti 44: 197.
 • Štěfánek M., Brabec J., Krinke L., Plesková E., Somol V. & Šída O. (2009): Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy České botanické společnosti 44: 189–191.
 • Brabec J. (2009): Gentianella praecox (A. Kerner et J. Kerner) E. Mayer subsp. bohemica (Skalický) Holub – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy České botanické společnosti 44: 255–256.
 • Štechová T. et Brabec J. (2009): Gentianella praecox (A. Kerner et J. Kerner) E. Mayer subsp. bohemica (Skalický) Holub „na Pasecké slati“ – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy České botanické společnosti 44: 255.
 • Ipser Z., Brabec J., Jersáková J., Balounová Z. et Nesvadbová J. (2009): Dlouhodobý monitoring populace švihlíku krutiklasu v NPR Pastviště u Fínů. – In: Baláž M., Jersáková J., Malinová T., Štech M., Těšitel J. et Vohník M. [eds], Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostliny. Sborník abstraktů z konference ČBS, Praha 28.–29. 11. 2009, p. 24.

2010

 • Brabec J. (2010): Hořeček drsný Sturmův – vymírající svědek pastvy vlhkých luk. – In: Brabec J. [ed.], Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech, Mezi lesy, Prostiboř ve spolupráci s Muzeem Cheb, p. o. Karlovarského kraje, pp. 49–66.
 • Brabec J. [ed.] (2010): Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech. – Mezi lesy, Prostiboř ve spolupráci s Muzeem Cheb, p. o. Karlovarského kraje, 128 p.
 • Brabec J. et Nováková B. (2010): Proč přírodní fenomény západních Čech? – In: Brabec J. [ed.], Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech, Mezi lesy, Prostiboř ve spolupráci s Muzeem Cheb, p. o. Karlovarského kraje, pp. 5–6.
 • Hloušek T., Somol V. et Brabec J. (2010): Likvidace invazních rostlin v povodí Klíčavy. – In: Kalousková N. et Dolejš P., Sborník konference Pitná voda 2010, Pitná voda z údolních nádrží, 17.5. – 20.5. 2010 v Táboře, W&ET Team, České Budějovice, pp. 295–298.
 • Brabec J. (2009) [2010]: Carex pendula. – In: Ondráček Č. [ed], Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. – 7. července 2007), Severočeskou přírodou 40: 69.

2011

 • Brabec J., Bucharová A. et Štefánek M. (2011): Vliv obhospodařování na životní cyklus hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica). – Příroda 31: 85–109.
 • Brabec J. et Zmeškalová J. [eds] (2011): Zásady péče o lokality hořečku mnohotvarého českého. – AOPK ČR a Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje. 62 p.
 • Brabec J., Ipser Z., Jersáková J., Malinová T., Balounová Z., Plesková L., Somol V., Brabec J., Krinke L., Štefánek M. et Nesvadbová J. (2011): Populační dynamika, energetická náročnost kvetení a přežívání švihlíku krutiklasu Spiranthes spiralis (L.) Chevall. na tradičně obhospodařované lokalitě „NPP Pastviště U Fínů“. – Příroda 31: 185–200.
 • Brabec J. (2011): Hořeček drsný Sturmův – skvost z Hvožďanské louky. – Český les 9–10: 32–33.

2012

 • Brabec J. (2012): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kerner & J. Kerner) Holub [komentář k celkovému areálu a rozšíření v ČR] – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 98–99.
 • Brabec J. (2012): Optimalizace managementu lokalit hořečku mnohotvarého českého. – In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J. W. et Prach K. [eds], Ekologická obnova v České republice, AOPK ČR, Praha, p. 56 –58. ISBN 978-80-87457-31-3.
 • Brabec J. (2012): Optimising management at Gentianella praecox subsp. bohemica sites. – In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J. W. et Prach K. [eds], Ekological restoration in the Czech Republic, AOPK ČR, Praha, p. 56 –58. ISBN 978-80-87457-31-3.
 • Brabec J.. Krinke L., Šída O. et Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku a její historické změny. – In.: Štěpánková R. [ed.], Nové poznatky o flóře a vegetaci střední Evropy a o jejich změnách. X. sjezd České botanické společnosti, Sborník abstraktů, Praha, p. 39.
 • Bucharová A., Brabec J. et Münzbergová Z. (2012): Effect of land use and climate change on future fate of populations of an endemic species of central Europe. – Biological Conservation 145: 39–47.
 • Honz J. et Brabec J. (2012): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kerner & J. Kerner) Holub [v Zahorčicích u Lnář] – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 97–98.
 • Königer J., Rebernig C. A., Brabec J., Kiel K. et Greimler J. (2012): Spatial and temporal determinants of genetic structure in Gentianella bohemica. – Ecology and Evolution 2: 636–648.
 • Kubát K. et Brabec J. (2012): Regionální muzea a botanika. – Živa 4/2012: LXXXVIII.
 • Melichar V. et Brabec J. (2012): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kerner & J. Kerner) Holub [nová lokalita u Toužimi] – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 97.
 • Plesková E., Somol V., Krinke L. et Brabec J. (2012): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kerner & J. Kerner) Holub [nová lokalita ve Džbánu] – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 97.

2013

 • Brabec J. (2013): Hoře, hořce, hořečky I. Hořečky v České republice dříve a dnes. – Živa 2013/2: 58–61.
 • Brabec J. (2013): Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu. – Živa 2013/5: 206–2009.
 • Brabec J. [ed.] (2013): Ptactvo Chebska. – 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, 144 p.
 • Brabec J. et Lampei Bucharová A. (2013): Hoře, hořce, hořečky II. Přežije v Čechách hořeček český? – Živa 2013/4: 154–156.
 • Brabec J. et Richter F. (2013): Gentianella amarella. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 85–96.
 • Brabec J. et Richter F. (2013): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 113–124.
 • Brabec J. et Richter F. (2013): Pedicularis palustris. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 177–188.
 • Brabec J. et Rojík P. (2013): Přírodní poměry Chebska. – In. Brabec J. [ed.], Ptactvo Chebska. 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, p. 7–22.
 • Brabec J., Krinke L., Šída O. et Štefánek M. (2012) [2013]: Květena středního Kačáku. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky, 27: 27–329.
 • Kirschnerová L. et Brabec J. (2013): Gentianella amarella (L.) Börner subsp. amarella – hořeček nahořklý pravý. – In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. [eds], Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. 208.
 • Kirschnerová L. et Brabec J. (2013): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kern. & Jos. Kern.) Holub – hořeček drsný Sturmův. – In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. [eds], Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. 209.
 • Kirschnerová L. et Brabec J. (2013): Gentianella praecox (A. Kern. & Jos. Kern.) E. Mayer subsp. praecox – hořeček mnohotvarý pravý, h. šumavský. – In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. [eds], Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. 211.
 • Kirschnerová L. et Brabec J. (2013): Gentianella praecox subsp. bohemica (Skalický) Holub – hořeček mnohotvarý český, h. český. – In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. [eds], Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. 210–211.
 • Krinke L., Šída O., Štefánek M. et Brabec J. (2012) [2013]: S Antonínem Roubalem za květenou Kačáku. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky, 27: 3.
 • Müller F., Brabec J. et Tájek P. (2013): Carex pulicaris. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 29–42.
 • Pečárková M., Pečárek M., Brabec M. et Brabec J. (2013): Na tahu. Omalovánkový komiks. – 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, Cheb, 12 p.
 • Richter F. et Brabec J. (2013): Gentianella germanica. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 97–104.
 • Richter F., Kubát K. et Brabec J. (2013): Eriophorum latifolium. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 75–84.
 • Walczak C., Ondráček Č. et Brabec J. (2013): Dianthus sylvaticus. – In: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a Sasku, CDSM.cz, Ústí nad Labem, p. 59–74.

2014

 • Brabec J. (2014): Hoře, hořce, hořečky IV. Světoobčan hořeček nahořklý. – Živa 2014/1: 14–18.
 • Brabec J. (2014): Management travinných ekosystémů z pohledu druhové ochrany. – Sborník abstraktů z konference České botanické společnosti: Management a obnova travinných ekosystémů, 29.–30. listopadu 2014, p. 4.
 • Křenová Z. et Brabec J. (2014): Hoře, hořce, hořečky VII. Hořcově modrá. – Živa 2014/4: 159–163.
 • Velebil J. et Brabec J. (2014): Květena Plesné a okolí. – Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 91–138.

2015

 • Brabec J. (2015): Mají rostliny něco ze záchranných programů? – Sborník abstraktů z konference České botanické společnosti: „Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy“, Praha, 28.–29. listopadu 2015, p. 9.
 • Matějková I., Nesvadbová J., Brabec J. et Somol V. (2016): Vegetační změny v NPP Pastviště u Fínů v letech 1987 až 2012. – Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda 119: 5–59.
 • Münzbergová Z., Husáková I. et Brabec J. (2015): Genetická variabilita populací Gentianella praecox subsp. bohemica v rámci svého areálu rozšíření a její význam pro přežívání a fitness jedinců druhu. – Sborník abstraktů z konference České botanické společnosti: „Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy“, Praha, 28.–29. listopadu 2015, p. 23–24.

2016

 • Brabec J. et Velebil J. (2016): Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. [na Chebsku] – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy České botanické společnosti 51: 161–162.
 • Brabec J., Velebil J. et Chrtek J. jun. (2016): Bromus commutatus Schrad. [v nejzápadnějších Čechách] – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy České botanické společnosti 51: 67.
 • Brabec J., Velebil J. et Chrtek J. jun. (2016): Bromus secalinus L. [v nejzápadnějších Čechách] – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy České botanické společnosti 51: 67–68.
 • Velebil J. et Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.

2017

 • Brabec J. (2017): Lžičník dánský – nový druh květeny ČR v našem kraji. – Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 2/17: 10–11.
 • Brabec J. (2017): Péče o hořečkové lokality – hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův. – AOPK ČR a Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje. 32 p.
 • Brabec J. et Velebil J. (2017): Plantago coronopus L. [na Chebsku] – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. – Zprávy České botanické společnosti 52: 107–108.
 • Ducháček M., Batoušek P., Brabec J. et Višňák R. (2017): Lžičník dánský (Cochlearia danica L.) – nový zavlečený druh pro Českou republiku. – Zprávy České botanické společnosti 52: 1–8.
 • Münzbergová Z., Brabec J., Husáková I. et Šurinová M. (2017): Co řeknou genetická data o osudu vzácných druhů? Modelová studie na hořečku mnohotvarém českém. – Živa 65: 64–66.
 • Šurinová M., Brabec J. et Münzbergová Z. (2017): Development and characterization of polymorphic microsatellite markers by 454-sequencing in the endemic species Gentianella praecox subsp. bohemica. – Applications in Plant Sciences 5(1): 1600114, 1–4.

2018

 • Brabec J. (2018): Bromus commutatus Schrad. [Jesenická plošina] – In: Lustyk P. et Doležal J. (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 55.
 • Brabec J. (2018): Bromus secalinus L. [Halštrovská vrchovina a Jesenická plošina] – In: Lustyk P. et Doležal J. (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 56.
 • Brabec J. (2018): Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce [Chebská pánev] – In: Lustyk P. et Doležal J. (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 62.
 • Brabec J. (2018): Co přináší řeka? Botanické zajímavosti z obnažovaného dna Skalky. – Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 2/18: 14–17.
 • Brabec J. et Košnar J. (2018): Gentianella amarella (L.) Börner subsp. amarella [Českomoravská vrchovina, Trpín]. – In: Lustyk P. et Doležal J. (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 84.
 • Brabec J. et Velebil J. (2018) [eds]: Květena Soosu a okolí. – 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, 424 p. + mapa.
 • Brabec J. et Velebil J. (2018): Aira praecox L. [Chebská pánev] – In: Lustyk P. et Doležal J. (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 50.
 • Brabec J. et Velebil J. (2018): Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz [Chebská pánev] – In: Lustyk P. et Doležal J. (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 77.
 • Brabec J. et Velebil J. (2018): Květena Soosu a okolí. – In: Brabec J. et Velebil J. [eds], Květena Soosu a okolí. 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, p. 37–385.
 • Brabec J. et Velebil J. (2018): Předmluva aneb cesta z Prahy do „západní gubernie“. – In: Brabec J. et Velebil J. [eds], Květena Soosu a okolí. 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, p. 5.
 • Brabec J. et Velebil J. (2018): Rostlinný pokryv Soosu zejména z botanického pohledu. – In: Brabec J. et Velebil J. [eds], Květena Soosu a okolí. 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, p. 386–393.
 • Ducháček M., Kúr P., Paulič R. et Brabec J. (2018): Cochlearia danica. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J.,
 • Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. et Petřík P., Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. Preslia 90, p. 441–442 + electron. append.
 • Hadinec J. et Brabec J. (2018): Gentianella amarella (L.) Börner subsp. amarella [Praha-Holyně]. – In: Lustyk P. et Doležal J. (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 83.
 • Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. et Petřík P. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531.
 • Kirschner J. et Brabec J. (2018): Gentianella. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. et Petřík P., Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. Preslia 90, p. 467–477 + electron. append.
 • Krinke L. et Brabec J. (2018): Holinky vhodné aneb Seminář Botanické komise AMG na Chebsku. – Věstník AMG 5/2018: 25–26.
 • Münzbergová Z., Šurinová M., Husáková I. et Brabec J. (2018): Strong fluctuations in aboveground population size do not limit genetic diversity in populations of an endangered biennial species. – Oecologia 187: 863–872

2019

 • Brabec J. et Velebil J. (2019): Za květy Soosu I. Slaniska. – Živa 2019/3: 113–116.
 • Ducháček M., R. Paulič, P. Kúr et Brabec J. (2019): Cochlearia danica L. – In: Lustyk P. et Doležal J. (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy České botanické společnosti 54: 75–78.
 • Křenová Z., Brabec J., Rössler S. et Kindlmann P. (2019): Can we learn from the ecology of the Bohemian gentian and save another closely related species of Gentianella? – PLoS ONE 14(12): e0226487. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226487, 1–17.
 • Velebil J. et Brabec J. (2019): Za květy Soosu II. Rašeliniště, rašelinné lesy a další biotopy. – Živa 2019/4: 180–183.

2020

 • Brabec J. (2020): Divočina za humny – nádraží na Chebsku. – Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 1/2020: 46–50.
 • Brabec J. (2020): Orchidej okrotice bílá na nádraží ve Františkových Lázních. – Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 1/2020: 28–29.
 • Brabec J., Krinke L., Štefánek M., Kirschner J. et Kirschnerová L. (2020): Současný stav rozšíření hořečku nahořklého (Gentianella amarella) v ČR. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 55: 221–278.

2021

 • Brabec J. (2021): Gagea villosa [v nejzápadnějších Čechách] – In: Lustyk P. & Doležal J. (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 85–88.
 • Brabec J. (2021): Utricularia ochroleuca [na Chebsku] – In: Lustyk P. & Doležal J. (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 166–167.
 • Brabec J., Velebil J. & Hlaváček R. (2021): Epilobium brachycarpum – In: Lustyk P. & Doležal J. (2021): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 56: 80.
 • Härtel H., Bauer P., Brabec J., Gillová L., Jongepierová I. & Štech M. (2021): Rostlina roku: vstavač kukačka. – Botanika 2021/1: 21–25.
 • Velebil J. & Brabec J. (2021): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska IV – NPP Bublák a niva Plesné. – Sborník muzea Karlovarského kraje 29: 187–259.

2022

 • Brabec J. (2022): Divočina za humny – O rostlinách v krajnicích silnic. – Arnika 2022/1: 33–38.
 • Juřička J. & Brabec J. (2022): Výslunné svahy u Podmokel a déšť na Sušicku. – Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. 5 (2022): 28–29.

Mgr. Michaela Bäumlová
historik
kurátor sbírkových fondů: grafika, militária, numismatika, manuskripta, staré tisky, sfragistika
michaela.baumlova@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Kurátor podsbírek

 • militaria
 • numismatika
 • manuskripta
 • staré tisky
 • sfragistika
 • grafika

 Odborná činnost / badatelské okruhy

 • vývoj sbírky Muzea Cheb
 • knižní kultura pozdního středověku (knihy a knihovny v katolickém prostředí, pozdně gotická knižní vazba, knihtisk 15. a počátku 16. století)
 • monasteriologie (klášter Teplá, františkánský klášter v Chebu)
 • epigrafika
 • národnostní a náboženská politika československého státu 1918-1938, 1945-1950
 • Deutsche Zeitgeschichte 1933-1945

 Redakční rady / odborné komise

 • Sborník muzea Karlovarského kraje

 Výstavy a další projekty

 • ITEM PLURES ET ALIOS LIBROS. Knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny ČR. Národní knihovna ČR 2009/2010. Spolukurátorka: Zuzana Kulová.
 • Léta Páně 1061. Muzeum Cheb 2011. Spolukurátor: Zbyněk Černý.
 • Kabinet kuriozit aneb Rarity ze sbírek Muzea Cheb. Muzeum Cheb 2013-2014. Spolukurátor: Zbyněk Černý.
 • Řemeslo má zlaté dno. Muzeum Cheb 2014. Spolukurátor: Zbyněk Černý.
 • Obrazy Chebu. Ikonografie města od nejstarších vyobrazení do 20. století. Muzeum Cheb – Galerie výtvarného umění v Chebu 2015/2016. Spolukurátoři: Zbyněk Černý a Marcel Fišer.
 • Non plus ultra. Kočovné zábavní podniky v Chebu 1800-1850. Muzeum Cheb 2017/2018.
 • Kostelíček boží. Kapitola ze Slabikáře návštěvníka památek. Muzeum Cheb 2018/2019.
 • Třicetiletá válka/30jähriger Krieg. Muzeum Cheb 2019/2020.

Bibliografie

2007

Michaela Bäumlová, Inkunábule z knihovny františkánského kláštera v Chebu, Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 2006, s. 9-30.

2008

Michaela Bäumlová, Typografické jednolisty 15. století v knihovně chebských františkánů, Sborník Muzea Karlovarského kraje 16/2008, s. 7-25.

2009

Zuzana Kulová – Michaela Bäumlová, Item plures et alios libros. Knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny České republiky. Praha 2009.

2010

Michaela Bäumlová – Kamil Boldan, Einbände aus dem Franziskanerkloster Eger. Die Werkstatt „Blütenstern frei“, Einbandforschung 28/2011, s. 28-39.

2012

Michaela Bäumlová, Chebský rodák dr. Georg Haller. Osudy katolického kněze v době jagellonské, Sborník Muzea Karlovarského kraje 20/2012, s. 7-28.

2013

Michaela Bäumlová, Knihovny tří diecézních kněží na sklonku středověku, in: Kamil Boldan – Jindřich Marek (ed.), Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku, s. 33-84. Praha 2013.

Michaela Bäumlová, Případ neuvěřitelný, jakož i po staletí neslýchaný. Vražda spáchaná v tepelském klášteře roku 1503, Sborník Muzea Karlovarského kraje 21/2013, s. 19-28.

2015

Michaela Bäumlová – Zbyněk Černý – Marcel Fišer, Obrazy Chebu. Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století. Muzeum Cheb – Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb 2015.

Michaela Bäumlová: „Sempre stivalato“ – die Wallenstein-Sammlung im Museum Cheb/Eger, in: Harald Meller – Michael Schefzik (Hrsg.), Krieg. Eine archäologische Spurensuche. Halle (Saale) 2015.

2016

Michaela Bäumlová, Mincovní depoty z Opatova a měnové poměry na waldsasských državách ve 13. a 14. století v kontextu písemných pramenů, Sborník Muzea Karlovarského kraje 24/2016, s. 7-30.

2018

Michaela Bäumlová, A jedra håut sa Håimat gern. Kamna pro chebské národopisné muzeum, Sborník Muzea Karlovarského kraje 26/2018, s. 81-124.

Michaela Bäumlová, Soos – malé lingvistické tonutí, in: Jiří Brabec – Jiří Velebil (ed.), Květena Soosu a okolí. Cheb 2018, s. 6-9.

Michaela Bäumlová, Knihovna premonstrátského kláštera v Teplé ve druhé polovině 15. a na počátku 16. století. Raný knihtisk a proměna pozdně středověké institucionální knihovny, in: Kamil Boldan – Jan Hrdina (ed.), Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské. Praha 2018, s. 41-72.

2019

Michaela Bäumlová, Luby a Lubsko v období vrcholného středověku (1154-1370), in: Markéta Plevná Šalátová – Alena Koudelková (eds.): Luby. Historie města – Schönbach. Geschichte der Stadt. Cheb 2019, s. 26-48, 208-229.

Michaela Bäumlová, Gindelyho národopisná kolekce ve sbírce Muzea Cheb, Sborník Muzea Karlovarského kraje 27/2019, s. 49-91.

2020

Michaela Bäumlová, Valdštejniana ze sbírky Muzea Cheb, Sborník Muzea Karlovarského kraje 28/2020, s. 7-64.

Bruno Fischer – Michaela Bäumlová – Jan Matějů, Komentovaný překlad seznamu českých obojživelníků Jana Tadeáše Lindackera z roku 1791, Sborník Muzea Karlovarského kraje 28/2020, s. 217-230.

Michaela Bäumlová, Albrecht z Valdštejna a Chebští před 390 lety…

Michaela Bäumlová, Valdštejnové a chebská kyselka…

Michaela Bäumlová, Poslední šláftruňk Albrechta z Valdštejna…

Michaela Bäumlová, Chebské události 1634 v kronice redwitzkého purkmistra Georga Leopolda…

Michaela Bäumlová, Chebské vraždy 1634 ve svědectví Johna Gordona…

2021

Michaela Bäumlová, Chebští knihvazači v 18. století. Příspěvek k dějinám knižní kultury, Sborník Muzea Karlovarského kraje 29/2021, s. 25-69.

2022

Michaela Bäumlová, Obléhání Chebu švédskou armádou roku 1647, Sborník Muzea Karlovarského kraje 30/2022, s. 7-42.

2023

Michaela Bäumlová, Kmotrovské listy ve sbírce Muzea Cheb, Sborník Muzea Karlovarského kraje 31/2023, s. 63-110.

Mgr. Štěpán Karel Odstrčil
historik & etnograf
stepan.odstrcil@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499
mobil: +420 733437686

Mgr. Klára Hanáková
archeolog
kurátor sbírkových fondů: kamenné artefakty
klara.hanakova@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499
mobil: +420 601690655

Mgr. Alena Koudelková
správce Sbírky Muzea Cheb
kurátor sbírkových fondů: loutky, modely, hračky; hodiny
alena.koudelkova@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Správce Sbírky Muzea Cheb

 • vedení muzejní sbírkové agendy

Kurátor podsbírek

 • loutky, modely, hračky
 • hodiny

Odborná činnost / badatelské okruhy

 • regionální dějiny 20. století
 • loutkářství v západních Čechách

Redakční rady / odborné komise

 • Sborník muzea Karlovarského kraje (výkonná redaktorka)

Výstavy  a další projekty

 • spolupráce na mezinárodní výstavě “Soudruzi pod glazurou / Genossen unter Glasur”, Cheb – Mitterteich, 2011
 • Loutky z depozitáře, Muzeum Cheb, 2012
 • Království za oponou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2013
 • Loutky z depozitáře Muzea Cheb, Muzeum Nejdek, 2013
 • Loutka a její příběh, Muzeum Třineckých železáren a města Třince, 2016
 • Krása času. Hodiny ze sbírky Muzea Cheb, 2016, 2017
 • Spolupráce na výstavním projektu Gustav Nosek – Muž ve stínu, Muzeum loutek v Plzni, 2018
 • Projekt Dílna loutkáře aneb vábivý svět Gustava Noska – vytvoření replik loutek Spejbla a Hurvínka, pracovní sešit, 2019

Bibliografie

2007

Alena Koudelková, Valdštejnské slavnostní hry, in: Zbyněk Černý – Tomáš Dostál – Alena Koudelková, Vzestup a pád “proradné šelmy”. Albrecht z Valdštejna a Cheb, Cheb 2007, s. 68–93.

2020

Alena Koudelková, Život s vůní lipového dřeva. Gustav Nosek, řezbář a loutkář, Sborník muzea Karlovarského kraje 28 (2020), s. 121–144.

Mgr. Markéta Plevná Šalátová
knihovník, 
dokumentátor
kurátor sbírkových fondů: současné dějiny
knihovna@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Kurátor podsbírek

 • současné dějiny

Knihovník, správce dokumentačních fondů

Odborná činnost / badatelské okruhy

 • regionální historie 20. století
 • problematika česko-německých vztahů

Výstavy a další projekty

 • libreto výstavy pro Město Cheb k výročí FIJA, 2002

Bibliografie

2001

Markéta Plevná, České menšinové školy na Chebsku. Sborník Chebského muzea 2000, s. 139-150.

2002

Markéta Plevná, Historie chebského pomníku Josefa II. Sborník Chebského muzea 2001, s. 229-235.

2003

Markéta Plevná, Český spolkový život v Chebu (1918-1938). Sborník Chebského muzea 2002, s. 208-216.

2004

Markéta Plevná, Fotodokumentace v Krajském muzeu Cheb. Sborník Chebského muzea 2003, s. 146-154.

2005

Markéta Plevná Šalátová, Jest to jediný náš pravý český obchod… (Boj za české obchody a restaurace v Chebu 1918-1938). Sborník Chebského muzea 2004, s. 231-237.

2006

Markéta Plevná Šalátová, Česká menšina v Plesné. Sborník Chebského muzea 2005, s. 250-254.

2011

Markéta Plevná Šalátová, Skalná – Wildstein – Vildštejn. Kapitoly z dějin města. Cheb 2011. Kapitoly: Dějiny Skalné v 19. a v 1. polovině 20. století (s. 76-107), Vildštejnský průmysl (s. 131-148), Skalná v letech 1945-1989 (s. 149-172), Významné osobnosti Skalné (s. 187-194).

Ing. arch. Martin Plevný
kurátor
martin.plevny@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Bc. Jiří Kropáček, DiS.
dokumentátor
jiri.kropacek@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Bc. Anežka Hlavenková
dokumentátor
anezka.hlavenkova@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Jan Bittl
kurátor, správce webového prostoru a počítačové sítě
kurátor sbírkových fondů: cín
jan.bittl@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Mgr. Milena Pečárková
pedagog volného času
milena.pecarkova@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Dušan Vančura
konzervátor
kurátor sbírkových fondů: RS, sochy, hudební nástroje
dusan.vancura@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499
mobil: +420 739322494

Kurátor podsbírek (konzervátor)

 • sochy
 • různé sbírky
 • hudební nástroje

Odborná činnost / badatelské okruhy

 • konzervování a restaurování předmětů ze dřeva
 • všeobecná konzervace

Redakční rady a odborné komise

 • Rada Komise konzervátorů – restaurátorů (Karlovarský kraj)

Výstavy  a další projekty

 • účast na výstavě  “Genossen unter Glasur / Soudruzi pod glazurou”, 2011
 • účast na výstavě “Loutky z depozitáře chebského muzea”, 2012
 • přednáška “Příběh restaurování antependia chebských klarisek”, listopad  2011

Eva Plesníková Dis.
konzervátor
kurátor sbírkových fondů: textil
eva.plesnikova@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Ing. Bc. Veronika Procházková
vedoucí provozního oddělení
veronika.prochazkova@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Lenka Navrátilová
pokladní
pokladna@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Jan Bittl ml.
pokladní, průvodce v expozici
pokladna@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

Miroslav Bártko
údržba
sekretariat@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499
mobil: +420 734767131

Rudolf Vedral
údržba
rudolf.vedral@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499
mobil: +420 606506609

Martina Roupcová
úklid
sekretariat@muzeumcheb.cz
telefon: +420 739322499

AKTUALITY