OHLÉDNUTÍ

Léčivé zdroje Soosu

 13.6.2021

Procházka se správcem Soosu Zdeňkem Soukupem a botanikem Jiřím Brabcem nejen po naučné stezce. Kromě všeobecných informací se zaměříme na přírodní léčivé zdroje jako minerálky, plyny a rašelinu. Povídání okořeníme terénním měřením rozpuštěného CO2 v pramenech, teploty, pH nebo vodivosti. Neopomeneme ani […]

Červen 13. 2021|Ohlédnutí|

Pozdně jarní orchideje a další vzácné druhy Chebska

 12.6.2021

Automobilová exkurze na Ztracený rybník u Podílné, na Soos a možná na další zajímavá místa Chebska. Měli bychom vidět kvést malé nenápadné orchideje – bradáček srdčitý (Listera cordata) a korálici trojklannou (Corallorhiza trifida) – a mnoho dalších vzácných rostlin, např. hadí mord […]

Červen 12. 2021|Ohlédnutí|

Muzejní noc 2021

 5.6.2021, 18.00

Po loňské koronavirové přestávce proběhl v prostorách Muzea Cheb další ročník oblíbené Muzejní noci, tentokrát věnované významné osobnosti spjaté s chebským muzeem – Albrechtu z Valdštejna. Fenomén festivalů muzejních nocí patří již řadu let k velmi atraktivnímu způsobu prezentace národního kulturního […]

Červen 5. 2021|Kulturní akce, Ohlédnutí|

Květy Ohře z raftu (pro plavce a nadšence)

 5.6.2021

Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil o Ohři, že je „nejzakytkovanější českou řekou“. Toto tvrzení si lze ověřit pouze prakticky v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře s typickou vodní vegetací. Ve vodě a v jejím okolí žije také mnoho zajímavých […]

Červen 5. 2021|Ohlédnutí|

Nahoprutka písečná a jarní květena Skalné a okolí

 30.5.2021

Náhradní exkurze za odvolanou časně jarní květenu obce Skalná. Ale třeba to bude ještě lepší než v časném jaře. Měli bychom vidět dokvétat a plodit silně ohroženou nahoprutku písečnou a další jarní druhy. Trasa exkurze povede po Skalné a okolí směrem na bývalou […]

Květen 30. 2021|Ohlédnutí|

Festival ptactva v Chebu

 4.10.2020

Vycházka za protahujícími ptáky podél vodní nádrže Jesenice do Velké Všeboře. Všem účastníkům exkurze doporučujeme vzít si s sebou dalekohled, také vhodné oblečení a obuv do terénu, svačinu a v neposlední řadě i dobrou náladu. Za příznivého počasí proběhne ukázka odchytu a […]

Říjen 4. 2020|Ohlédnutí|

Festival ptactva na Soosu

 28.9.2020

Procházka po Soosu ke Kateřině a zpět. Pozorování a poslech táhnoucích ptáků, povídání o významu Soosu a jeho různých biotopů pro rozličné ptačí druhy. Za příznivých podmínek proběhne i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. S sebou vhodná pevná obuv a dalekohled. Od […]

Září 28. 2020|Ohlédnutí|

Podzimní slavnost – Bramborobraní

 26.9.2020 – ZRUŠENO!

5. ročník Podzimní slavnosti v sobotu 26. září 2020 byl z důvodu koronavirové epidemie zrušen! Tentokráte měl být bramborový. Tato akce připomínající chebské Vincentské (hruškové) slavnosti, které se v minulosti v Chebu pravidelně konaly, se již stává […]

Září 26. 2020|Ohlédnutí|

Invitia Invidia – přednáška

 14.9.2020, 17.00 hod.

V rámci akcí k letošnímu projektu „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“ pořádáme v pondělí 14. září 2020 ve Valdštejnské obrazárně přednášku „Invitia Invidia“ o Albrechtovi z Valdštejna, symbolicky v den výročí jeho narození. O této výjimečné osobnosti třicetileté války […]

Září 14. 2020|Ohlédnutí|

Archeologické léto

 25.7., 22.8. 2020

V rámci akce Archeologické léto, kterou zaštiťuje Archeologický Ústav AV ČR uspořádalo naše muzeum dvě vycházky za archeologií. V sobotu 25. 7. 2020 jsme vyšli po stopách archeologických výzkumů historického jádra města Chebu. V sobotu 22. 8. pak vyrazili na cestu […]

Červenec 25. 2020|Archeologie, Ohlédnutí|

Komentované prohlídky v kostýmech

 25.7., 15.8., 19.9. 2020

V rámci projektu NPÚ „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“ pořádá Muzeum Cheb v letošní hlavní návštěvnické sezóně celkem třikrát speciální prohlídky Valdštejnského okruhu v dobových kostýmech, při nichž se návštěvníci dozvědí informace o osobnosti a životě Albrechta z […]

Červenec 25. 2020|Ohlédnutí|

Roste ještě u Chebu vítod douškolistý?

 18.7.2020

Cílem exkurze je ověřit dvě jediné po roce 2010 známé lokality vítodu douškolistého, vzácného západoevropského druhu, v nejbližším okolí Chebu. Cestou zajisté uvidíme mnoho dalších zajímavých letních rostlin. Pozor, je možné, že se budeme pohybovat po hraničním toku se SRN. Je lépe mít […]

Červenec 18. 2020|Ohlédnutí|

Přežívá suchá léta rdest rdesnolistý?

 17.7.2020

Exkurze povede na rybníky a potůčky v povodní Rokytnice na česko-bavorsko-saském pomezí, což je jediné místo v České republice, kde roste západoevropský druh vodní rostliny – rdestu rdesnolistého. Věnovat se budeme i další květeně v okolí toků a nádrží. Pozor, je možné, že […]

Červenec 17. 2020|Ohlédnutí|

Valdštejnské kino: „Popel a hvězdy“

 26.6. a 10.7.2020

V romantických kulisách Muzea Cheb proběhne projekce dvoudílné televizní hry „Popel a hvězdy“ natočené v roce 1990. Děj je zasazen do doby třicetileté války a v rámci jejích událostí sleduje složité diplomatické vztahy spolu s postavou Albrechta z Valdštejna. Toto […]

Červen 26. 2020|Ohlédnutí|

Za ptačími sousedy

 25.6.2020

Podvečerní procházka městem s pozorováním jiřiček (pták roku 2020), vlaštovek, rorýsů, kavek a dalších městských druhů ptáků. Cestou budeme pátrat po jejich hnízdištích a povídat si o jejich životě ve městech a nástrahách, které na ně mohou číhat, jako jsou prosklené plochy, […]

Červen 25. 2020|Ohlédnutí|

Muzeum se představuje

 18.6. – 27.9.2020

Výstava „Muzeum se představuje aneb muzeum nejsou jen pavučiny…“ umožňuje návštěvníkům Muzea Cheb nahlédnout do části bohatého muzejního sbírkového fondu, z něhož většina je uložena za vhodných klimatických podmínek v depozitářích a prezentována příležitostně v rámci odborných výstupů muzea. V […]

Červen 18. 2020|Ohlédnutí|

Mokřady u Odravy ve Slapanech

 14.6.2020

Botanická exkurze zaměřená na vzácné druhy mokřadních a vodních biotopů. Na slepých ramenech Odravy uvidíme jedny z mála porostů vzácné voďanky žabí v západních Čechách, u břehů pak jeden z nejjedovatějších druhů květeny ČR rozpuk jízlivý, v mokřadních loukách vzácné rostliny jako […]

Červen 14. 2020|Ohlédnutí|

Za květenou Soosu

 13.6.2020

Speciální exkurze za jarní a časně letní květenou NPR Soos. Navštívíme základní biotopy Sooské pánve. Největší pozornost budeme věnovat dominantním a vzácným druhům rostlin slanisek a slaných luk v oblasti Soosu. Neopomeneme ale ani rašeliništní biotopy a jejich květenu. Vzhledem k charakteru exkurze je […]

Červen 13. 2020|Ohlédnutí|

Do džungle v údolí Plesné

 31.5.2020

Květena a zvířena nivy říčky Plesná – poznávací exkurze zarostlým údolím. Nebudeme nic slibovat, ale určitě mnoho zajímavého uvidíme. Z důvodu jistého zamokření a zašpinění doporučujeme účastníkům exkurze obleční do terénu (dlouhé kalhoty) a obuv do mokřadů (holínky nebo průtočná obuv). […]

Květen 31. 2020|Ohlédnutí|

Skály Javoříku

 30.5.2020

Skalní útvary a lišejníky na Javoříku, krajinářsko-lišejníkařská exkurze s převýšením více než 200 metrů. Plánovaná trasa exkurze: Milíkov – skály na Javoříku a zpět. Celkem asi 7 km, podle domluvy možno prodloužit do zaniklé obce Smrkovec. Doporučujeme obuv a obleční do terénu. […]

Květen 30. 2020|Ohlédnutí|

Kraslice pod rouškou

Výtvarná soutěž

Muzeum Cheb vyhlašuje velikonoční výtvarnou soutěž „Kraslice pod rouškou“ pro veřejnost. Zapojte se také a pošlete nám svou fotografii s originálně vyzdobeným vajíčkem. Fotografie zveřejníme na facebookové stránce Muzea Cheb, kde proběhne i hlasování o nejoriginálnější kraslici. Více informací najdete na […]

Duben 2. 2020|Ohlédnutí|

Dílna loutkáře

 od 7.3.2020, INFOCENTRUM

V sobotu 7. března se od 14 hodin uskuteční v Turistickém infocentru Cheb vernisáž výstavy dětských výtvarných prací. Práce vznikaly v rámci programu příměstského tábora, který pravidelně pořádá Muzea Cheb v období jarních prázdnin. Výstava ilustruje bohatou dětskou fantazii i překvapivou zručnost […]

Březen 5. 2020|Ohlédnutí|

Chebský Masopust 2020

 29.2.2020

Letošní masopustní průvod se vydal na svoji cestu historickou částí Chebu v sobotu 29. února. Město Cheb, Muzeum Cheb, Západočeské divadlo, Městský dechový orchestr a Základní škola Jindřicha Jindřicha opět uspořádaly pro všechny ty, kteří se rádi baví a kteří si rádi zavzpomínají […]

Únor 29. 2020|Ohlédnutí|

Jarní tábor – výtvarná dílna

24. 2. – 28. 2. 2020

Muzeum Cheb opět uspořádalo pro všechny děti školou povinné jarní výtvarnou dílnu. Jedná se o muzejní tábor,  který se koná každoročně ve dnech jarních prázdnin vždy zhruba od 8.00 do 15.30 hodin. Pro děti jsme připravili bohatý celodenní […]

Únor 24. 2020|Ohlédnutí|

Advent v Muzeu Cheb

 30.11.2019

Stejně jako v minulých letech i v tom letošním připravilo Muzeum Cheb na sobotu před první adventní nedělí již dvacátý první adventní trh s bohatou nabídkou vánočních dekorací, s drobnými mikulášskými a vánočními dárky a také s tradiční ochutnávkou pečení a vaření. […]

Listopad 30. 2019|Ohlédnutí|
AKTUALITY 

Okolím Doubravy

Uklidíme Sorgen

Muzeum Cheb opět otevřeno!