OHLÉDNUTÍ

Květy Ohře z raftu (pro plavce a nadšence)

 18.6.2022

Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil o Ohři, že je „nejzakytkovanější českou řekou“. Toto tvrzení si lze ověřit nejlépe prakticky v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře s typickou vodní vegetací. Ve vodě a v jejím […]

Červen 18. 2022|Ohlédnutí|

Kraj dokořán

 17.6.2022

Karlovarský kraj během letošního ročníku akce „Kraj dokořán“ opět nabídne program nabitý od rána až do večera. Kromě slam poetry, prezentace škol a firem, diskusí s osobnostmi, her a soutěží pro děti to taky bude hudební zážitek […]

Červen 10. 2022|Ohlédnutí|

Sopečná muzejní noc 2022

 28.5.2022

Také v letošním roce se Muzeum Cheb připojuje k již tradičnímu festivalu muzejních nocí, který patří řadu let k atraktivnímu způsobu prezentace národního kulturního dědictví. Muzea a galerie po celé republice nabízejí nočním návštěvníkům […]

Květen 28. 2022|Ohlédnutí|

Přírodovědná exkurze za chráněnými rostlinami…

 21.5.2022

Seznámení účastníků exkurze s novou lokalitou vykoupenou Českým svazem ochránců přírody v rámci programu Místo pro přírodu. Mokřad je unikátní výskytem celé řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (např. pěchava slatinná, ostřice Davallova, vachta trojlistá, prstnatec […]

Květen 21. 2022|Ohlédnutí|

Přírodovědné bádání na Komorní hůrce

 13.5.2022

Komorní hůrka přitahuje přírodovědce již více než 200 let. Pokosíme se vám nejen přiblížit proč tomu tak bylo a je dodnes, ale ukážeme i kam v současnosti vedou schody z portálu Goethovy štoly. Trasa exkurze povede pěšinami […]

Květen 13. 2022|Ohlédnutí|

Sčítání kukaček na Komorní Hůrce

 9.5.2022

V loňském „covidovém“ jaře se ujalo individuální sčítání vstavačů kukaček (Anacamptis morio) na Komorní Hůrce, jedné z nejznámějších lokalit tohoto druhu v České republice. Chcete se k nám letos přidat? Přijeďte kdykoliv ve stanovém časovém rozmezí. Můžete […]

Květen 9. 2022|Ohlédnutí|

Komentované prohlídky statku čp.18 v Milíkově

 30.4.2022

V sobotu 30. dubna 2022 se Muzeum Cheb připojí k programu tradičního stavění obecní máje v Milíkově. Muzeum pro akci připravilo nabídku tří komentovaných prohlídek zrekonstruovaného hrázděného statku čp. 18. Prohlídky se uskuteční v časech 17:00, 18:00 […]

Duben 30. 2022|Ohlédnutí|

Obojživelníci Chebska, pískovna Obilná

 23.4.2022

Po pěti letech opět v pískovně Obilná. Jak se změnily biotopy pro obojživelníky? Začínají se suché sezóny projevovat na stavech obojživelníků na Chebsku? Praktická ukázka poznávání obojživelníků Chebska, pozorování snůšek a obojživelníků přímo v terénu. Doporučujeme vhodný […]

Duben 23. 2022|Ohlédnutí|

Jarní květy Františkových Lázní

 22.4.2022

Ještě, než se z lázeňských parků stanou anglické trávníky a vypleté záhony, stihne svůj roční cyklus dokončit několik časně jarních druhů. Vesměs jde o druhy, které rychle vykvetou a vysemení v předjaří či na počátku jara. Pojďme […]

Duben 22. 2022|Ohlédnutí|

Velikonoční jarmark 2022

 9.4.2022

Po dvouletém vynuceném odkladu zve Muzeum Cheb své návštěvníky a příznivce na tradiční velikonoční jarmark v muzeu, který se bude opět konat ve výstavních prostorách muzejní expozice. Na návštěvníky budou čekat početná zastavení věnovaná tradičnímu řemeslu a […]

Duben 9. 2022|Ohlédnutí|

Jarní dekorace – výtvarná soutěž pro děti

 5.4. – 5. 5. 2022

Končí zima a jaro pomalu klepe na dveře. Zpříjemněte si čekání na dobu plnou sluníčka a krásných vůní zajímavým tvořením. Vyrobte z jakéhokoli materiálu nápaditou jarní dekoraci a pomozte nám rozveselit prostory muzea. […]

Březen 8. 2022|Ohlédnutí|

Krajina Ašska v proměnách času

 3.3.2022, 17:30

Chcete vědět, jak asi vypadala krajina na Ašsku před příchodem člověka? Jak se změnila od roku 1850? Jaký vliv mají tyto změny na biodiverzitu? Jaká ponaučení z toho plynou nejen pro […]

Březen 3. 2022|Ohlédnutí|

Bobr bydlí v Chebu

 19.2.2022

Bobr evropský, ještě před 20 lety velmi vzácný druhy naší fauny, dnes obývá mnohá místa našeho kraje. S jeho pobytovými stopami (jakou jsou okusy, jídelní stoličky, polohrad) se můžeme setkat přímo v Chebu na břehu řeky Ohře […]

Únor 19. 2022|Ohlédnutí|

Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje

 21.1. – 24.7.2022

Výstava realizovaná ve spolupráci s Muzeum Karlovy Vary a Českou geologickou službou představuje sopky našeho kraje z různých úhlů pohledu. Návštěvníky seznamuje se vznikem a podobami sopek a sopečnými produkty, kterými nejsou jen popel a […]

Leden 24. 2022|Ohlédnutí|

Advent v Muzeu Cheb

 27.11.2021 ZRUŠENO!

Vážení přátelé a příznivci Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje, s lítostí Vám oznamujeme, že vzhledem ke zhoršující se covidové situaci se letošní adventní trhy v našem muzeu ruší. Všem svým návštěvníkům […]

Listopad 27. 2021|Ohlédnutí|

Vycházka s archeology. Z Kynšperka na Kolovou a zpět

 17.11.2021

Náhrada za Mezinárodní den archeologie 2020. Výklad o významu jednotlivých městských památek, jejichž velká část je již součástí archeologie. Cíl výletu hradiště Starý zámek je polykulturní lokalita s památkami od doby bronzové, přes nezdařilou lokaci středověkého města […]

Listopad 17. 2021|Ohlédnutí, Varia|

Vánoční soutěž pro děti

Ke kouzlu vánočních svátků protkaných klidem a pohodou, provoněných napečeným cukrovím a oloupaným ovocem patří i vánoční kapr. Zkraťte si dobu čekání na nejkrásnější období v roce zajímavým tvořením a vyrobte vánočního kapříka z netradičních materiálů, který Vám, i nám […]

Listopad 8. 2021|Ohlédnutí, Varia|

Mezinárodní den archeologie v Chebu

 16.10.2021

Mezinárodní den archeologie je již tradiční akce, kde se může nejširší veřejnost setkat s archeologií netradiční formou. Třetí sobotu v říjnu si můžete přijít na nádvoří muzea prohlédnou archeologické nálezy učiněné v posledních letech, jejich repliky Vám […]

Říjen 16. 2021|Ohlédnutí, Varia|
AKTUALITY 

Mezinárodní den archeologie

Chebské krajkářky