Kalendárium: Červen 2024

Za přírodou a historií na Žďár

 29.6.2024

Nejdříve se podíváme, co právě kvete na loukách v PP Louky na Prostředním Žďáru. Poté dále po zpevněné cestě do zaniklé vsi Jalový Dvůr, kde najdeme památné […]

Výstava Slavkovský les v obrazech

 25.6. (vernisáž) – říjen 2024

Venkovní výstava fotografických panelů k 50. výročí CHKO Slavkovský les bude ke zhlédnutí až do října 2004. Součástí vernisáže budou i aktivity pro […]

Do mlejna Veského

 22.6.2024

Po cestě uvidíme suché meze, druhově pestré pastviny a rašelinné louky. Sledovat budeme zejména jejich bezobratlé obyvatele. Je třeba počítat s místy velmi podmáčeným terénem a vysokou vegetací. […]

Květy Ohře z raftu

 22.6.2024

Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil o Ohři, že je „nejzakytkovanější českou řekou“. Toto tvrzení si lze ověřit nejlépe prakticky v meandrech či ve slepých ramenech horního toku […]

Za nočními motýly na Přimdě

 21.6.2024

Posvítíme si na noční motýly. Zájemci mohou přespat na hradě pod širákem. Lovit budeme celou noc.  Průvodci: Jan Walter (Západočeské muzeum v Plzni) a Zuzana Blažková (AOPK ČR, […]

Vycházka za zvířecími sousedy v Boru

 21.6.2024

Vycházka za ptákem roku 2024 rehkem domácím a dalšími ptačími druhy vázanými na lidská sídla (jiřička obecná, rorýs obecný, čáp bílý aj.). Za příznivého počasí ukázka odchytu […]

Tradiční výprava za sysly na golf

 16.6.2024

Odpolední pozorování syslů v prostředí golfového hřiště snad i s ukázkou odchycených jedinců. Povídání o jejich životě. Krátká vycházka po hřišti. Nenáročné, možno i pro handicapované a kočárky. […]

Den Českého lesa

 15.6.2024

Tradiční akce s bohatým programem tentokrát v Halži u Tachova. Téma letošního ročníku jsou „OPYLOVAČI“. Připraveny jsou přednášky, hry a soutěže pro rodiny s dětmi, divadlo, hudba […]