FACEBOOK MUZEA CHEB


SLEDUJTE FACEBOOK MUZEA CHEB

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR jsou výstavní a expoziční prostory Muzea Cheb do 2.12.2020 pro veřejnost uzavřeny. Informace o aktuálním dění v muzeu lze nalézt na našich facebookových stránkách.

ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI

Muzeum Cheb přijme do pracovního poměru

ekonom, účetní

Přijmeme zaměstnance na pozici vedoucí/ho/ ekonomického oddělení. Požadujeme znalost podvojného účetnictví, znalost zákona o DPH, znalost zákona o dani z příjmu a rozpočtových pravidel příspěvkových organizací. Dále požadujeme středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a praxi v účetnictví nejméně 5 let. Výhodou je zkušenost na […]

Listopad 30. 2020|Informace|

Dílna houslaře

Nový edukační projekt

Muzeum Cheb se snaží každý rok vytvořit nový muzejní edukační program pro školní děti, v letošním roce se jedná o Dílnu houslaře v souvislosti s expozicí hudebních nástrojů v Lubech, která je ve správě muzea. Na projekt Muzeum Cheb získalo finanční podporu […]

Listopad 20. 2020|Informace, Programy pro školy|

Národní kolo Ekologické olympiády

Od úterý 1. do pátku 4. září 2020 se uskutečnilo odložené národní kolo Ekologické olympiády s tématem Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech. Karlovarský kraj reprezentovalo vítězné družstvo krajského kola, které soutěžilo pod hlavičkou Muzea Cheb ve složení Lucie Voháňková (První české gymnázium […]

Září 1. 2020|Informace, Příroda|

Šaty s příběhem – výzva

V souvislosti s naší probíhající výstavou „Muzeum se představuje aneb muzeum nejsou jen pavučiny“, v jejímž rámci je zmíněna i muzejní sbírková akviziční činnost, přicházíme s další výzvou veřejnosti. V rámci výstavy je prezentována také velice bohatá a zajímavá podsbírka Textilu, kterou bychom měli zájem […]

Srpen 17. 2020|Informace|

V duchu Valdštejnů

Po stopách šlechtických rodů

V letošním roce se Muzeum Cheb připojuje k 10. ročníku celostátního cyklu Národního památkového ústavu „Po stopách šlechtických rodů“, v jehož rámci je každý rok věnován jednomu významnému šlechtickému rodu. Pro letošní rok bylo vybráno téma: „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“. Osobnost Albrechta z Valdštejna […]

Duben 26. 2020|Informace, Kulturní akce|

Cheb a Chebsko v době koronaviru

Děkujeme za spolupráci!

Na konci března jsme oslovili chebskou veřejnost s prosbou o spolupráci při dokumentaci doby koronavirové ve městě a v regionu. A jaká byla odezva? Zapojilo se 25 fotografů, kteří nám poslali přes tisíc fotografií a dokonce i jednu videonahrávku! Fotografie budeme […]

Duben 21. 2020|Informace|

Výroční zpráva Muzea Cheb

Do sekce "Muzejní dokumenty" byla přidána Výroční zpráva Muzea Cheb za rok 2019. Výroční zpráva muzea Cheb přináší podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, kulturních a společenských aktivitách této instituce v uplynulém roce. Současně přináší souhrnný pohled na hospodářské výsledky a personální strukturu organizace.

Duben 7. 2020|Informace|

Sborník muzea Karlovarského kraje

vydavatelská činnost

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – […]

Leden 8. 2020|Informace|

Slavnostní křest publikace LUBY/SCHÖNBACH

 14. 12. 2019, Luby

V sobotu 14. prosince 2019 byla v Lubech slavnostně pokřtěna kniha vydaná k 700. výročí povýšení Lubů na město. Publikaci vydalo Město Luby s Muzeem Cheb. Autory jednotlivých kapitol jsou odborní pracovníci Muzea Cheb (Mgr. Michaela Bäumlová a Mgr. Michal […]

Prosinec 17. 2019|Informace|

Sídliště z doby bronzové

Archeologický nález

V rámci výstavby chebské průmyslové zóny v katastru Hradiště u Chebu byly archeology Muzea Cheb objeveny pozůstatky sídliště z mladší až pozdní doby bronzové. Nález byl učiněn v rámci archeologického výzkumu, který probíhal při skrývkových pracích. Následně došlo k identifikaci 30 objektů, které […]

Prosinec 17. 2019|Informace|

Výtvarná dílna pro seniorky a seniory

Oznámení

Každé druhé pondělní odpoledne od 15 hodin se v Muzeu Cheb koná výtvarná dílna pro seniorky a seniory, v jejímž rámci si její účastníci mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky v neformální atmosféře. Máte-li zájem se přidat, kontaktujte prosím muzejní pedagožku Mgr. Milenu Pečárkovou: […]

Listopad 24. 2019|Informace|

Vzpomínka na ředitele Muzea Cheb Zbyňka Černého

† 26. listopadu 2017

V těchto dnech jsou tomu již dva roky, co nás navždy opustil bývalý ředitel Muzea Cheb Mgr. Zbyněk Černý. Připomeňme si u příležitosti tohoto smutného výročí předního regionálního historika a vynikajícího muzejního odborníka krátkým textem, který sám o sobě napsal před […]

Listopad 24. 2019|Informace|

Krajské kolo Ekologické olympiády

 17 – 18.10.2019

Ve dnech 17.–18. října 2019 se na Gymnáziu Cheb uskutečnilo krajské kolo Ekologické olympiády. Jde o soutěž tříčlenných družstev studentů středních škol a učilišť. Družstva mohou soutěžit jak za své školy, tak za zájmová sdružení a další organizace. Letošního karlovarského […]

Říjen 17. 2019|Informace|

Historické hudební nástroje v Lubech

 VÝSTAVA UZAVŘENA!

Muzeum Cheb získalo do své sbírky nový přírůstek. Jedná se o zajímavou a pro naše muzeum cennou sbírku hudebních nástrojů, kterou zakoupil Karlovarský kraj od firmy Strunal Schönbach a která významně doplní předměty a materiály našeho […]

Září 21. 2019|Informace, Výstavy|

Národopisná kamna Williho Russe

Unikátní národopisná památka

Poté, co se koncem loňského roku uzavřel bezmála tříletý soudní spor o národopisná kamna Williho Russe, má tato unikátní památka nakročeno do nové životní etapy. V únoru letošního roku byl dokončen její restaurátorský průzkum a zpracován záměr na odbornou demontáž, následné restaurování […]

Září 4. 2019|Informace|

Zahájení rekonstrukce Muzea Cheb

 16.8.2019

V pátek 16. srpna došlo v Muzeu Cheb po déletrvajících projektových přípravách k oficiálnímu předání stavby – rekonstrukce Muzea Cheb „Změna způsobu vytápění a nová elektroinstalace“ a „Rekonstrukce EZS, EPS a CCTV“ (rozšíření a modernizace datových sítí). Stavba byla předána za přítomnosti […]

Srpen 16. 2019|Informace|

Zvláštní ocenění v soutěži Gloria Musaealis 2018

Květena Soosu a okolí

Publikace “Květena Soosu a okolí” autorů Jiřího Brabce a Jiřího Velebila, kterou vydalo Muzeum Cheb spolu s 4. ZO ČSOP Cheb, získala v konkurenci 43 projektů v Národní muzejní soutěži “Gloria musaealis 2018” Zvláštní ocenění. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo ve čtvrtek […]

Květen 20. 2019|Informace, Příroda|

Chebské muzeum čekají velké opravy

Chebské radniční listy

Článek z Chebských radničních listů (listopad 2018) o chystané rekonstrukci expoziční budovy Muzea Cheb v nadcházejícím roce a také o již probíhající rekonstrukci hrázděného statku v Milíkově, která by měla být dokončena v roce 2021. Autorem článku je náměstkyně hejtmanky Karlovarského […]

Listopad 2. 2018|Informace|

Statek Milíkov – předání stavby k rekonstrukci

 5.9.2018, Milíkov

Dne 5. září 2018 proběhlo na statku v Milíkově oficiální předání stavby “Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově” firmě Bolid M, která vyhrála výběrové řízení na její realizaci. Slavnostní akce se společně se zástupci obou zadavatelů, kterými jsou Muzeum Cheb […]

Září 5. 2018|Informace|

Spolupráce s Muzeem loutek v Plzni

 16.6. – 31.12.2018, Plzeň

Muzeum Cheb navázalo spolupráci s Muzeem loutek v Plzni na výstavním projektu o loutkáři a řezbáři Gustavu Noskovi, veřejností opomíjeném tvůrci loutky Hurvínka. Gustav Nosek byl přítelem i blízkým spolupracovníkem Josefa Skupy a strávil poslední léta svého života v […]

Červen 16. 2018|Informace|

Prezentace Albrechta z Valdštejna v Jičíně

 18.5.2018, Jičín

Muzeum Cheb navázalo spolupráci s městem Jičín a v rámci zahájení Valdštejnských slavností 18. května 2018 zde Markéta Janáková a Alena Koudelková prezentovaly osobnost Albrechta z Valdštejna. V rámci přednášky na téma valdštejnská tradice v Chebu a historie valdštejnských slavnostních her proběhla […]

Květen 18. 2018|Informace|

Pěvecká a výstavní hala v chebském Poohří

1898 – 1942

V květnu roku 1898 město koupilo louku pod hradem nazývanou již od 15. století Brühlwiese (bažinatá louka) nebo také Pröllwiese (prellen=klamat), která původně patřila k hradu a později byla soukromá, a rozhodlo se na ní postavit halu pro pěveckou slavnost. Hala o […]

Květen 10. 2018|Informace|

Chebské pivovarnictví

1300 – 1995

Pivovarnictví má v Chebu velice dlouhou tradici, první zmínka o pivovaru se objevuje již v roce 1300. Město od roku 1352 určovalo z vaření piva daň a regulovalo dovoz piva odjinud. Chebské pivo bylo v 15. a 16. století vyhledávaným, pochvaloval si ho […]

Květen 3. 2018|Informace|

Vinzenz Prökl

23. října 1804 (Hřebeny) – 15. dubna 1887 (Cheb)

Dne 15. dubna 1887 ve svých nedožitých 83 letech zemřel v Chebu VINZENZ PRÖKL, známý chebský kronikář a kreslíř, který na sklonku svého života v letech 1874-1878 působil jako správce muzea. Kromě svých četných společenských […]

Duben 22. 2018|Informace|

Nové vedení Muzea Cheb

Oznámení Muzea Cheb

Muzeum Cheb, p .o. Karlovarského kraje si dovoluje všem svým příznivcům a návštěvníkům oznámit, že začátkem dubna byla na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitelky muzea jmenována Ing. Martina Kulová.  Náměstkem pro odbornou činnost byl jmenován Mgr. Michal Beránek. Ing. Martina […]

Duben 20. 2018|Informace|

Zemřel ředitel Muzea Cheb Zbyněk Černý

† 26. listopadu 2017

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 26. 11. 2017 náhle zemřel ředitel Muzea Cheb Mgr. Zbyněk Černý. Ve vstupním sále muzea bylo u příležitosti letošního muzejního adventu připraveno pietní místo, kde lze důstojně uctít památku zesnulého. Připomeňme si tohoto předního regionálního historika […]

Listopad 16. 2017|Informace|

Rekonstrukce mázhausu Muzea Cheb

Oznámení Muzea Cheb

Téměř po 40 letech se dočkal mázhaus chebského muzea potřebné rekonstrukce. Vzlínající vlhkost i klimatické výkyvy způsobily opadávání omítek a ozdobných prvků této reprezentativní síně s pozdně renesanční výmalbou. Vedle štukové výzdoby kleneb byla restaurována také pozdně gotická ostění postranních vchodů a […]

Červen 2. 2017|Informace|

Úspěšná prezentace Muzea Cheb v Německu

 listopad 2015 – květen 2016

Muzeum Cheb se podílelo zápůjčkou na realizaci výstavního projektu zemského muzea v Halle pod názvem: Krieg. Projekt byl zaměřen na období Třicetileté války, především pak na prezentaci nálezu hrobu vojáků padlých v bitvě u Lützenu. Albrecht z Valdštejna […]

Květen 20. 2016|Informace|
AKTUALITY 

Lidová architektura Chebska

Uzavření expozice Muzea Cheb