KDE fondy EU pomáhají

Dne 15. října 2022 proběhl v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR “DotaceEU” online přenos z Chebu. Během dvouhodinového živého vysílání mohli diváci z pohodlí domova navštívit několik zajímavých míst tohoto krásného města a současně se dozvědět mnoho informací o jeho historii i současnosti. Mimo jiné se představily např.: Goethův naučný lesopark, nejmodernější dětské dopravní hřiště v Karlovarském kraji, zrekonstruovaný unikátní hrázděný statek v Milíkově, nové přírodovědné centrum u Domu dětí a mládeže Sova, opravený Chebský hrad, školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, zrekonstruovaná Pěší zóna se zajímavou dominantou „Bránou času“ či moderní učebny na 6. Základní škole Cheb.

Zdroj: MMR ČR.

CHEB NETRADIČNĚ – živě z královského města

CHEB NETRADIČNĚ – Statek Milíkov

BLIŽŠÍ INFORMACE: