Kalendárium: Květen 2024

Jarní květy Aše

 19.5.2024

Prohledáme okolí nádraží, trávníky v ulicích, městské parky a lesoparky. To všechno jsou místa, která mají svoji květenu, která se z mnoha důvodů v posledních letech dynamicky […]

Dílna tkalce na statku v Milíkově

pro: MŠ, ZŠ, SŠ

V malebném prostředí milíkovského statku budeme krůček po krůčku odhalovat tajemství tkalcovského řemesla. Seznámíme se s pěstováním lnu přadného a jeho zpracováním na vlákno. Vyzkoušíme si jednotlivé […]

Co kvete v údolí Ohře?

 8.5.2024

Jarní procházka podél řeky Ohře spojená s návštěvou rozkvetlého obnaženého dna napouštěné nádrže Skalka. Teplomilná květena Komorní hůrky a nejbližšího okolí. Uvidíme i kvetoucí vstavače kukačky (Anacamptis […]

Sčítání kukaček na Komorní hůrce

 7.5.2024

Letos již počtvrté sčítání vstavačů kukaček (Anacamptis morio) za účasti veřejnosti. A to opět na Komorní hůrce, jedné z nejznámějších lokalit tohoto druhu v České republice. Chcete […]

Den Země na Soosu

 4.5.2024

Komentovaná prohlídka záchranné stanice živočichů (od 14:00 a 15:30), exkurze s botanikem nejen po naučné stezce NPR Soos (od 14:00 a 15:30), dílny a soutěže pro děti […]