Kalendárium: Květen 2024

Vítání ptačího zpěvu v Meclově

 18.5.2024

Procházka spojená s určováním zpívajících a poletujících ptáčků po cyklostezce Meclov–Ohnišťovice a vyprávěním o nich.  Obuv a oblečení podle počasí, ne moc barevné (zelená, šedá nebo hnědá barva […]

Večer slavíků v Horšovském Týně

 12.5.2024

Nenáročná procházka po staré cestě k Mašovicím s posloucháním zpěvu slavíka obecného a i jiných ptáčků v nivě Černého potoka s určováním a výkladem o nich. Oblečení […]

Co roste ve vejprnické pískovně?

 12.5.2024

Jihozápadně od Vejprnic se již několik let nevyužívá zdejší pískovna, která bude cílem naší cesty. Obsadily ji kromě zdejších rybářů i některé zajímavé druhy rostlin. Kromě zatopené […]

Podél milířů a vodních mlýnů

 11.5.2024

Navštívíme vlhké louky v okolí bobřího teritoria. Představíme zdejší mokřadní faunu. Na exkurzi doporučujeme vhodnou pevnou obuv, možné vzít si holínky – v části naplánované trasy bude […]

Co kvete v údolí Ohře?

 8.5.2024

Jarní procházka podél řeky Ohře spojená s návštěvou rozkvetlého obnaženého dna napouštěné nádrže Skalka. Teplomilná květena Komorní hůrky a nejbližšího okolí. Uvidíme i kvetoucí vstavače kukačky (Anacamptis […]

Sčítání kukaček na Komorní hůrce

 7.5.2024

Letos již počtvrté sčítání vstavačů kukaček (Anacamptis morio) za účasti veřejnosti. A to opět na Komorní hůrce, jedné z nejznámějších lokalit tohoto druhu v České republice. Chcete […]

Za historií česko-bavorského pohraničí

 5.5.2024

Vlastivědná vycházka nás zavede na krásná místa česko-bavorského pohraničí. Povíme si něco o vzniku Kocových kamenů, jak z hlediska geologie, tak z hlediska majitelů panství. Dozvíme se […]

Vítání ptačího zpěvu v Prostiboři

 5.5.2024

Procházka v nenáročném terénu s určováním zpívajícího ptactva a povídání o něm. Děti a dalekohledy s sebou. Obuv a oblečení podle počasí, ne moc barevné (zelená, šedá nebo […]

Den Země na Soosu

 4.5.2024

Komentovaná prohlídka záchranné stanice živočichů (od 14:00 a 15:30), exkurze s botanikem nejen po naučné stezce NPR Soos (od 14:00 a 15:30), dílny a soutěže pro děti […]