POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY 2020

Cyklus přírodovědných akcí a vycházek

Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: “Pojďte s námi do přírody”. V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, výstav, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Společně s Muzeem Cheb se na přípravě a realizaci jednotlivých akcí podílí: ZO ČSOP Kladská, 4. ZO ČSOP Cheb, Mezi lesy, z. s., Městské muzeum Mariánské Lázně, Správa CHKO Slavkovský les, Správa CHKO Český les a některé další (viz jednotlivé programy) organizace.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR a na základě usnesení vlády
všechny akce až do odvolání zrušeny!

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR a na základě usnesení vlády
všechny akce až do odvolání zrušeny!

Akce z cyklu Pojďte s námi do přírody v roce 2020 finančně podporují Město Cheb (v rámci projektu Z Chebu křížem krážem), Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Český svaz ochránců přírody. Děkujeme též všem dalším partnerům a podporovatelům.

AKTUALITY 

Lidová architektura Chebska

Uzavření expozice Muzea Cheb