POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY 2021

Cyklus přírodovědných akcí a vycházek

Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: “Pojďte s námi do přírody”. V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, výstav, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Společně s Muzeem Cheb se na přípravě a realizaci jednotlivých akcí podílí: ZO ČSOP Kladská, 4. ZO ČSOP Cheb, Mezi lesy, z. s., Městské muzeum Mariánské Lázně, Správa CHKO Slavkovský les, Správa CHKO Český les a některé další (viz jednotlivé programy) organizace.

Program na rok 2021 je již připraven. Kalendář bude zájemcům k dispozici do konce dubna. O práci muzejního přírodovědce a o připravovaných akcích cyklu “Pojďte s námi do přírody” hovořil botanik Muzea Cheb J. Brabec:

v programu Českého rozhlasu Karlovy Vary…

Časně jarní druhy západních Čech

Příroda nečeká až pomine virová epidemie. Pojďme tedy do přírody každý sám. Připravili jsme pro Vás informace o časně jarních druzích rostlin a další zajímavosti z přírody nejzápadnějších Čech.

Březen 31. 2021|Příroda|

Zajímavosti od vás

Jarní výzva!

Rostliny a živočichové západních Čech tak, jak je zachytili naši přispěvatelé. Neváhejte a pošlete nám i vy fotografie, které jste […]

Duben 9. 2021|Květy|

Akce z cyklu Pojďte s námi do přírody v roce 2021 finančně podporují Město Cheb (v rámci projektu Z Chebu křížem krážem), Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Český svaz ochránců přírody. Děkujeme též všem dalším partnerům a podporovatelům.