POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY 2021

Cyklus přírodovědných akcí a vycházek

Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: “Pojďte s námi do přírody”. V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, výstav, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Společně s Muzeem Cheb se na přípravě a realizaci jednotlivých akcí podílí: ZO ČSOP Kladská, 4. ZO ČSOP Cheb, Mezi lesy, z. s., Městské muzeum Mariánské Lázně, Správa CHKO Slavkovský les, Správa CHKO Český les a některé další (viz jednotlivé programy) organizace.

Program na rok 2021 je již hotov. Zájemci si jej mohou prohlédnout (stáhnout) níže na této stránce. O práci muzejního přírodovědce a o připravovaných akcích cyklu “Pojďte s námi do přírody” hovořil botanik Muzea Cheb J. Brabec:

v programu Českého rozhlasu Karlovy Vary…

Od pondělí 17. května 2021 se uskuteční vycházky a akce ve venkovních prostorech s omezeními dle nařízení Ministerstva zdravotnictví. Počet účastníků je omezen na 50 osob (v případě, že by hrozila větší návštěvnost, budou návštěvníci rozdělení do více oddělených skupin). Všichni účastníci potvrdí organizátorovi při zahájení akce čestné prohlášení o splnění podmínek účasti (testování na covid-19 s negativním výsledkem nebo prodělané onemocnění covid-19 před méně než 90 dny nebo ukončené očkování) – podrobnosti viz zde. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

Zajímavosti od vás

Květy|

Jarní výzva!

Rostliny a živočichové západních Čech tak, jak je zachytili naši přispěvatelé. Neváhejte a pošlete nám i vy fotografie, které […]

Akce z cyklu Pojďte s námi do přírody v roce 2021 finančně podporují Město Cheb (v rámci projektu Z Chebu křížem krážem), Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Český svaz ochránců přírody. Děkujeme též všem dalším partnerům a podporovatelům.

AKTUALITY 

Okolím Doubravy

Muzeum Cheb opět otevřeno!