Pojďte s námi do přírody

/Pojďte s námi do přírody

Vítání ptačího zpěvu v Chebu

 1.5.2020 ?

Ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáků a jejich určováním podle zpěvu.  Trasa exkurze: Lávka pod Chebským hradem – přehradní hráz Skalka – po levém […]

Malé Třeboňsko v srdci Chodska…

 26.4.2020 ?

Exkurze bude zaměřena na rybniční soustavu Postřekovských rybníků. Délka trasy cca 5 km, předpokládaný konec v 13:30 hod. Trasa exkurze povede okolo Postřekovských rybníků, […]

Den země

 20.4.2020 ?

Volný program ve dvoře Domu přírody Českého lesa – recyklační dílny, opékání špekáčků…, od 16:30 hod. úklid Baarovy stezky.

Den země
Den: pondělí 20. […]

Vodní život v botanické zahradě

 18.4.2020 ?

Nahlédneme do pestrého a fascinujícího světa vodních plžů, ploštic, brouků, larev vodního hmyzu a dalších skupin bezobratlých živočichů. Uvidíme, co žije na hladině a […]

Na bobří hráze na Výhledský potok

 18.4.2020 ?

Návštěva bobřích hrází na Výhledském potoce a určování časně jarních druhů rostlin.  Trasa exkurze: Pomezí nad Ohří, kostel sv. Jakuba – Hraničná – Výhledský potok […]

Vítání jara na Zvoníčkově

 18.4.2020 ?

Vycházka do jedinečné postagrární krajiny Doupovských hor. Společně navštívíme květnaté druhově pestré louky u Zvoníčkova a v nich kriticky ohrožený koniklec otevřený a plicník […]

Hory oheň plivající

 ZRUŠENO!

V rámci akcí „Valeč – brána Doupova“ hostí zámek Valeč putovní výstavu Muzea Karlovy Vary. Instalace představí sopky z různých, i méně známých úhlů pohledů. […]

Paleogenní dřeva Doupovských hor

 ZRUŠENO!

Vulkanický komplex Doupovských hor je klasickou oblastí nálezů fosilních dřev. Konkrétně Kadaň a blízké okolí představuje druhově nerozmanitější naleziště zkamenělých třetihorních listnáčů v oblasti bývalého […]

Setkání příznivců Slavkovského lesa

 ZRUŠENO!

Tradiční výroční setkání s pásmem rozmanitých přírodovědných přednášek a příspěvků pro odborníky i širokou veřejnost. Přijďte se dozvědět, co zajímavého se ve Slavkovském lese událo. […]