Pojďte s námi do přírody

/Pojďte s námi do přírody

Tradiční výprava za sysly na golf

 26.6.2022

Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště s pozorováním a snad i ukázkou odchycených syslů. Povídání o jejich životě. Prosíme, sledujte web Muzea Karlovy Vary (www.kvmuz.cz) – v případě malého […]

Ve znamení žáby

 25.6.2022

Akce je jedinečnou příležitostí blíže se seznámit s našimi druhy obojživelníků a přírodou údolí řeky Ohře. Čeká na Vás bohatý program a občerstvení. Pro děti jsou připraveny […]

Motýli zaniklého Horšína

 25.6.2022

Zaniklý Horšín patří mezi nejhezčí botanické a motýlí lokality Českého lesa. Na exkurzi se seznámíme s místními druhy červeného seznamu. Terénní obuv, repelent a svačinu s sebou. V […]

Motýli Šibeníku

 18.6.2022

Pod šibenicí to žije. Vrch Šibeník za Přimdou láká výhledy do kraje, má svou zajímavou histori, ale také faunu a flóru. Nás bude zajímat fauna, a to […]

Den otevřených lesů

 18.6.2022

Připraveny jsou vědomostní a poznávací soutěže o ceny na naučné stezce v Zelenovském údolí, ukázky tažných koní, občerstvení, opékání špekáčků. Akce se koná v Zelenově u Domažlic. Více […]

Za živými prameny Pramenského potoka

 11.6.2022

Navštívíme PR Smraďoch s vývěry mofet a s rašeliništi, ukážeme si zajímavosti kolem Farské kyselky, prozkoumáme prameny místní přírodní perly – Pramenského potoka a podíváme se na […]

NPP Odlezelské jezero

 11.6.2022

Proč chráníme Odlezelské jezero? Povrchový sběr arkózy pro restaurování Plaského kláštera. Na účastníky čeká přibližně pětikilometrová trasa ve špatně schůdném terénu. Doporučujeme vhodnou obuv, deštník a svačinu […]

Setkání s přírodou u Libockých mokřadů

 11.6.2022

Seznámení s polním mokřadem vzniklým propadem poddolovaného území v blízkosti Kynšperka nad Ohří, který je nápadný svou velikostí i biologickou rozmanitostí. Součástí programu bude projížďka na člunu […]