Pojďte s námi do přírody

/Pojďte s námi do přírody

Za lišejníky Gutštejnu

 7.10.2023

Už na prvních 200 metrech uvidíte tolik druhů lišejníků, že Vám půjde hlava kolem… Na exkurzi se vybavte jakoukoliv silnější lupou (nejlépe zvětšení 10× a více), na případné […]

Festival ptactva u Libockých mokřadů

 7.10.2023

Ptactvo polního mokřadu, který vznikl propadem poddolovaného území v blízkosti Kynšperka nad Ohří, který je nápadný svou velikostí i biologickou rozmanitostí. Apelujeme na všechny účastníky exkurze, aby […]

Ptačí festival – Jivjanské rybníky

 1.10.2023

Pozorování protahujícího, hlavně vodního a mokřadního ptactva. Doporučujeme teplé oblečení, dalekohled a pevnou obuv (nejlépe holínky) s sebou. Vycházka se bude konat za každého počasí, občerstvení pro […]

Sochy Tepelského kláštera

 23.9.2023

Přibližně pětikilometrová vycházka doplněná historií premonstrátského kláštera, s důrazem na kamenné plastiky v okolí. Prohlídka kostela Zvěstování Páně, areál klášterního parku, hřbitov, sochy v okolí (u hřbitova, k […]

Den Zeleného pásu

 23.9.2023

„Den Zeleného pásu“ má za cíl upozornit na hodnotu a atraktivitu přírodního a kulturního dědictví podél hranice a představit veřejnosti přeshraniční, ale regionálně spojující témata. Na tento […]

Výstava hub v Mariánských Lázních

 23. – 24.9.2023

Tradiční výstava čerstvě utržených hub z našeho i okolních regionů, ukázky a ochutnávky pokrmů z nich, houbařský kvíz pro děti, možnost určení donesených hub a […]

Vodní život v botanické zahradě

 22.9.2023

Nahlédneme do pestrého a fascinujícího světa vodních plžů, ploštic, brouků, larev vodního hmyzu a dalších skupin bezobratlých živočichů. Uvidíme, co žije na hladině a co pod ní, […]