10.8.2024

Vycházka do území NPR Kladské rašeliny s vzácnou florou a faunou rašelinišť konaná k příležitosti oslav 50 let CHKO Slavkovský les. Povíme si o zajímavé historii tohoto území a jeho vývoji, o vzácných blatkových borech a o významných rozdílech, které mohou mezi jednotlivými typy rašelinných stanovišť být. Ukážeme si ochranářskou péči, kterou zde provádíme.

Za rašeliništi do NPR Kladské rašeliny
Den: sobota 10. srpna 2024
Čas: 10:50
Místo: Sraz v 10:50 na silnici mezi Kladskou a Prameny (aut. zast. Kladská, Mýtský rybník: 50°2’3,7″N, 12°41’28,5″E).
Doprava tam: bus Mariánské Lázně (10:25) – zast. Mýtský rybník (10:47) nebo individuálně. Na místě možnost parkování tří osobních aut na parkovišti, dalších cca 10 aut může parkovat blíže ke Kladské (50°1’49,6″N, 12°40’36,5″E).
Doprava zpět: bus zast. Mýtský rybník (14:38, 15:58) – Mariánské Lázně (15:00, 16:20) nebo individuálně.
Trasa: Od místa srazu do NPR Kladské rašeliny (celková délka do 2 km; náročné, pohyb převážně v silně podmáčeném stanovišti, místy i prodírání porostem keřovitých borovic).
Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: P. Tájek, tel.: 602 793 922
Poznámka: Je nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin. V posledních suchých letech sice bylo někdy možné rašeliništěm projít i v běžné obuvi, přesto jsou sem ideální obuví holínky (i s ohledem na krátkou vzdálenost exkurzní trasy).