18.4.2020 ?

Nahlédneme do pestrého a fascinujícího světa vodních plžů, ploštic, brouků, larev vodního hmyzu a dalších skupin bezobratlých živočichů. Uvidíme, co žije na hladině a co pod ní, kteří živočichové se zdržují ve vodní vegetaci a kteří mimo ni. Ukážeme si i dospělý hmyz poletující kolem vody, jehož larvy se ve vodě vyvíjejí. Bude zajištěn doprovodný program pro děti formou tematických her a pracovních listů pro předškolní i školní děti. Nebojte se s dětmi přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit nebudou!

Vodní život v botanické zahradě
Den: sobota 18. dubna 2020
Čas: 13:45
Místo: Sraz v 13:45 v Bečově nad Teplou – botanické zahradě, u kulatiny s ukázkou letokruhů (první širší prostor za vstupem).
Doprava tam: vlak Karlovy Vary d. n. (12:59) – Bečov (13:27), vlak Mariánské Lázně (12:30) – Bečov (13:13).
Doprava zpět: bus Bečov (15:31) – Karlovy Vary terminál (15:56) nebo vlak Bečov (17:23) – Karlovy Vary d. n. (17:53), vlak Bečov (15:32 nebo 17:37) – Mariánské Lázně (16:16 nebo 18:21).
Trasa: Prozkoumáme rybník v botanické zahradě, podíváme se k potůčku a bude-li to možné, tak i k sádkám (trasa asi 1 km; délka cca 2–3 hodiny).
Průvodce: Libor Dvořák a Mgr. Kateřina Dvořáková (oba ZO ČSOP Kladská)
Kontakt: L. Dvořák, tel.: 608 172 434
Poznámky: Holinky výhodou. Exkurze je zdarma, ale účastníci platí běžný vstup do botanické zahrady.