20.7.2024

Lesnická vycházka k příležitosti oslav 50 let CHKO Slavkovský les do největšího hadcového území v ČR – Mnichovské hadce. Projdeme si chráněné lesy v PR Vlček a PR Planý vrch. Nahlédneme také do PR Mokřady pod Vlčkem. Povíme si o pohnuté historii území a lesním hospodaření v CHKO Slavkovský les.

Za borovými porosty na PR Vlček a PR Planý vrch
Den: sobota 20. července 2024
Čas: 11:00
Místo: Sraz v 11:00 na návsi v Pramenech (konečná autobusu).
Doprava tam: bus Mariánské Lázně (10:25) – Prameny (10:55) nebo individuálně. Na návsi možnost parkování osobních aut.
Doprava zpět: bus Prameny (15:50) – Mariánské Lázně (16:20) nebo individuálně.
Trasa: Od místa srazu přes PR Mokřady pod Vlčkem do PR Vlček a PR Planý vrch a zpět do Pramenů (celková délka cca 11 km; středně náročné, stoupání do kopce a prostup lesním a mokřadním stanovištěm).
Průvodce: Ing. Václav Procházka (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: V. Procházka, tel.: 602 361 185
Poznámka: Je nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin.