CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ MUZEA CHEB

Dne 3. května 2007 byl zahájen projekt přestavby bývalé školní budovy Integrované SOŠ v Chebu na centrální depozitáře Muzea Cheb. Tato historická budova postavená na konci 19. století, ležící v památkové zóně města Cheb, je od roku 2009 využívána jako centrální depozitář muzea, v němž jsou kromě depozitárních prostor zřízena také odborná pracoviště sbírkové karantény a moderní pracoviště konzervace s provozem činností restaurování, konzervování a preparování. Současně je centrální depozitář také částečné zpřístupněn veřejnosti. Součástí projektu byly i stavební a parkové úpravy přilehlého nádvoří, kde se do budoucna počítá s vytvořením oddechové a relaxační zóny, využitelné např. pro pořádání rozličných kulturních či společenských akcí.

Projekt byl realizován v rámci operačního programu Regionální operační program NUTS II Severozápad v prioritní ose Regenerace a rozvoj měst v oblasti podpory Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

Rekonstrukce budovy byla dokončena v prosinci roku 2009. Stavba včetně úprav nádvoří a přístřešku byla po kolaudaci 28. prosince 2009 předána do užívání. Od dubna do září roku 2010 probíhalo stěhování sbírek z depozitáře ve Špejcharu. V následujících měsících byly sbírky postupně vybalovány a ukládány do regálů a skříní. V roce 2011 byl depozitář dovybaven odvlhčovači a neutrálním balicím materiálem z prostředků programu ISO D Ministerstva kultury ČR a našeho zřizovatele (Karlovarský kraj) a na podzim byl depozitář kompletně vyplynován. V současné době jsou všechny sbírky vybaleny a depozitář slouží svému účelu.

AKTUALITY