Kalendárium: Březen 2024

Velikonoční jarmark 2024

 23.3.2024

Na sobotu 23. března 2024 připravilo Muzeum Cheb tradiční velikonoční jarmark v muzeu, který se opět konal ve výstavních prostorách muzejní expozice. Také v tomto roce čekala na […]

Noc s Andersenem v muzejní knihovně 2024

 22.3.2024

Naše muzejní knihovna se 22. března 2024 již tradičně připojí ke společné akci knihoven na podporu dětského čtenářství u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, […]

Výroční zpráva Muzea Cheb za rok 2023

muzejní dokumenty

Výroční zpráva muzea Cheb přináší každý rok podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, výstavních, přednáškových, edukačních, kulturních a společenských aktivitách této instituce v uplynulém roce. Současně poskytuje […]