7.3.2024, 17:30

Bělozubku tmavou (Crocidura russula) zaznamenali vědci z Ústavu biologie obratlovců a Ústavu živočišné fyziologie AV ČR na českém území poprvé na podzim 2022 v Chebské pánvi. A to v podstatě omylem – během výzkumu v rámci jiného projektu zaměřeného na hybridní zónu myši domácí. Přijďte si poslechnout, jak odhalení bělozubky tmavé na Chebsku probíhalo, jak se k nám bělozubka tmavá pravděpodobně dostala a co jsou cíle nového monitorovacího projektu, který vědci z ÚBO spustili vloni na podzim ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary.

Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D. vystudovala zoologii na Masarykově Univerzitě v Brně. Během doktorátu, který částečně vypracovávala ve Francii na Université Montpellier II a Ústavu biologie obratlovců AV ČR, se věnovala variabilitě imunitních genů u hlodavců. V rámci svého postdoktorandského studia se začala zajímat o viry a další patogeny u drobných savců. V současnosti je vědeckým asistentem na Ústavu biologie obratlovců na detašovaném pracovišti ve Studenci. Vedle vědy se zajímá o popularizaci, v rámci které připravuje programy pro školky, školy, ale i laickou veřejnost.