16.5. – 30.6.2024

Ve středu 15. května 2024 si Muzeum Cheb připomnělo 150. výročí zpřístupnění expozice tehdy ještě městského muzea, instalované ve dvou místnostech v zadním traktu Městského domu na chebském náměstí. Od svého otevření roku 1874 muzeum postupně expandovalo do dalších prostor Městského domu a později i domu sousedního a jeho sbírka se dále rozrůstala o dary, odkazy i akvizice. Nejvíce přírůstků instituce zaznamenala v období po 2. světové válce, kdy získala zejména předměty ze zrušeného chebského národopisného muzea (Museum für Volkskunde), mezi nimi i etnografickou sbírku františkolázeňského lékaře Michaela Müllera (1849–1914).

Sbírka dr. Müllera, od jehož úmrtí v květnu letošního roku uběhlo 110 let, byla zaměřena na nejužší Chebsko, a předměty v ní kdysi obsažené dnes náležejí k nejcennějším ve sbírce Muzea Cheb. Nad Müllerem shromážděné kolekce textilu, svítidel či chebských péřových obrázků hodnotou vyniká soubor bezmála 150 rukopisných i tištěných kmotrovských listů a k nim náležejících obálek.
Kmotrovský list v jazykově německých oblastech představoval první dar kmotry či kmotra kmotřenci, tzv. dar do vínku. Na profesionálním tvůrcem zhotovený a dárcem vlastnoručně podepsaný list kmotr položil křestní medaili z drahého kovu nebo peněžní dar v podobě jedné nebo více mincí (často stříbrných či zlatých), poskládal jej a převázal hezkou stuhou, zapečetil nebo vložil do ozdobné obálky. Takto připravený jej děťátku-kmotřenci zastrčil do peřinky, buď před cestou ke křtu, anebo po skončení obřadu.
Na typickém kmotrovském listu bylo napsáno či natištěno mravní naučení, blahopřání nebo biblický citát, text někdy doprovázela tištěná ilustrace nebo malovaná výzdoba. K nejkrásnějším malovaným rukopisným kmotrovským listům vůbec náležejí exempláře z Chebska zdobené kvašovou malbou. Práce mnohých regionálních tvůrců představují svébytná umělecká díla, z nichž každé je neopakovatelným unikátem. Soubor shromážděný Michaelem Müllerem a dochovaný ve sbírce Muzea Cheb je nejkvalitnějším a nejcennějším svého druhu. Vedle listů čistě rukopisných nebo zdobených malbami obsahuje i kmotrovské listy tištěné, včetně prací chebské tiskárny.

Exkluzivní výběr z kmotrovských listů z Müllerovy sbírky přináší výstava nazvaná „Vítej, milé dítě! Kmotrovské listy ze sbírky Michaela Müllera (1849–1914)“, jež probíhá v komorních prostorách někdejší kavárny a obchodu v přízemí hlavní budovy Muzea Cheb. Výstava představuje na pět desítek rukopisných i tištěných kmotrovských listů z 18. a 19. století a k nim náležejících obálek. Výbor z kolekce doplňují další předměty z Müllerovy národopisné sbírky spojené s tématem příchodu dítěte na svět a křtu, zejména ukázky křestních textilií. Titul „Vítej, milé dítě!“ odkazuje na úvodní slova veršů objevujících se zejména na tištěných kmotrovských listech.

S ohledem na citlivost vystavených předmětů je doba trvání výstavy omezena na šest týdnů.


Zahájení s komentovanou prohlídkou proběhlo v den 150. výročí zpřístupnění muzea veřejnosti, ve středu 15. května 2024 od 17 hodin ve výše uvedených prostorách Muzea Cheb. Výstava je pro veřejnost přístupná od čtvrtka 16. května 2024 do neděle 30. června 2024, a to denně mimo pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.


Ve výstavních prostorách není z důvodu ochrany exponátů možno fotografovat za použití blesku.