Přednáškový cyklus

Pravidelně každý rok, vždy od ledna do dubna, pořádá Muzeum Cheb cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek nazvaný: “Z Chebu křížem krážem”. Cílem přednášek je přiblížit návštěvníkům krajinu, přírodu, kulturu a život v různých oblastech světa. Nejde pouze o klasické cestopisy, přednášejícími bývají odborníci z různých přírodovědných disciplín, kteří přibližují posluchačům nejen popisovanou část světa jako takovou, ale umožňují jim nahlédnout do problematiky oborů, které studují. Ve svých přednáškách často upozorňují na mnohé zajímavé aspekty života přírody, které zůstávají nezřídka skryty. Přednášky bývají pravidelně doplněny následnými diskuzemi, v nichž přednášející odborníci ochotně zodpovídají veškeré otázky účastníků a případně doporučí konzultanty z dalších přírodovědných oborů.

 Z Chebu křížem krážem 2024

 Z Chebu křížem krážem 2010 – 2023

AKTUALITY