PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

/Z Chebu křížem krážem

Z Chebu křížem krážem

Přednáškový cyklus

Pravidelně každý rok, vždy od ledna do dubna, pořádá Muzeum Cheb cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek nazvaný: “Z Chebu křížem krážem”. Cílem přednášek je přiblížit návštěvníkům krajinu, přírodu, kulturu a život v různých oblastech světa. Nejde pouze o klasické cestopisy, přednášejícími bývají odborníci z různých přírodovědných disciplín, kteří přibližují posluchačům nejen popisovanou část světa jako takovou, ale umožňují jim nahlédnout do problematiky oborů, které studují. Ve svých přednáškách často upozorňují na mnohé zajímavé aspekty života přírody, které zůstávají nezřídka skryty. Přednášky bývají pravidelně doplněny následnými diskuzemi, v nichž přednášející odborníci ochotně zodpovídají veškeré otázky účastníků a případně doporučí konzultanty z dalších přírodovědných oborů.

Petr Rojík: Cesta z Chebu do středu Země

 23.2.2022, 17:30

Hrdinové Vernova románu „Cesta do středu Země“ se nasoukali dolů jícnem vyhaslé islandské sopky. Věřme, že se to podaří i nám z vulkanického Chebska. Nepotřebujeme přilbu, stačí trocha obrazové techniky. Díky ukázkám pevných hornin, tvárných kamenů, […]

Vladislav Rapprich: Kouzlo sopek Karlovarského kraje

 31.3.2022, 17:30

Přestože patří Karlovarský kraj k těm nejmenším, i na této omezené ploše se sešla celá řada zajímavých sopečných fenoménů. Nejzajímavější vulkanologické lokality, spolu s interpretací jejich vzniku představí vulkanolog Vladislav Rapprich. V rámci virtuálního výletu navštívíme štítový vulkán […]

 Z Chebu křížem krážem 2010 – 2018