14.3.2024, 17:30

Přednáška nás zavede do tajemného světa ledovců a fascinujícího života, který se v nich skrývá. Představí nám nejen krásu polárních oblastí, ale také záhadné příběhy mikroorganismů, které zde žily a žijí. Podíváme se pod hladinu ledu, abychom objevili, jak se mění ledovce a jaký vliv má život v nich na klimatické změny. Je až překvapivé, jaké důležité poznatky nám tyto příběhy zamrzlých světů mohou poskytnout o budoucnosti naší planety.

Mgr. Marie Šabacká, Ph.D. vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Doktorské studium absolvovala na Montana State University – Bozeman. Zde zkoumala život v antarktických Suchých údolích McMurdo. Následně působila v rámci britské British Antarctic Survey, absolvovala stáž na anglické University of Bristol a nakonec přešla do Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Specializuje se na studium mikroorganismů v ledovcích a má za sebou více než 20 expedic do polárních oblastí. Její výzkum se zaměřuje na vliv klimatických změn na mikroorganismy v těchto extrémních prostředích. Kromě svého výzkumu také veřejně vystupuje a hovoří o problémech spojených s klimatickými změnami.