Microcarbo pygmaeus

Exkurzi u příležitosti Světového dne mokřadů v Chebu, která proběhla 20. ledna 2024 (), okořenilo jedno velmi neobvyklé ornitologické pozorování. Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus), nejmenší ze tří druhů evropských kormoránů, se v České republice vyskytuje pravidelněji až v posledních letech. Tento druh původem z jihovýchodní Evropy a jihozápadní Asie se v posledních letech díky přísné ochraně a příznivému vlivu oteplování klimatu šíří do střední Evropy. Ještě před čtyřiceti lety žil v Evropě jen na jihu Balkánského poloostrova a na ukrajinském pobřeží Černého moře, dnes hnízdí v Maďarsku, Rakousku, na Slovensku a od roku 2022 také u nás – na VN Nové Mlýny na jižní Moravě. Studeným západním Čechám se tento teplomilný druh dlouho vyhýbal – první pozorování v Plzeňském kraji pochází až z léta 2023 (Tisovské rybníky). V Karlovarském kraji byla až do 20. ledna 2024 známa jen tři pozorování – dvě z léta 2021 (Ostrovské rybníky, jezero Medard) a jedno z jara 2022 (Brťské rybníky). Pozorování z Ohře u ČOV pod Chebem je prvním dokladem přezimování tohoto druhu v Karlovarském kraji a prvním výskytem druhu na Chebsku vůbec. Lze očekávat, že tento druh bude u nás v budoucnu stále častější, vzhledem k pokračující změně klimatu – hlubší zájemce o tento druh lze odkázat například na stránky časopisu Arnika, kde se mu v roce 2022 věnoval kolega Pavel Jaška ze Správy CHKO Slavkovský les (www.casopis-arnika.cz). Je potěšující, že tuto stále ještě velkou raritu mohlo pozorovat 21 účastníků letošní exkurze u příležitosti Světového dne mokřadů, která se nejen díky kormoránovi malému velmi vydařila. Srdečně Vás zveme i na další přírodovědné akce v západních Čechách – s trochou štěstí na nás čekají další podobně krásné zážitky!


FOTO: Lukáš Voháňka