24.8.2024

Prohlédneme si kostel sv. Kunhuty s freskou Toniho Schöneckera, smírčí kříže shromážděné před kostelem a vzácně zachované venkovské domy s hrázděným patrem. Za dnešní železniční tratí vystoupáme na opevněnou ostrožnu se středověkými nálezy, v jejíž blízkosti se nachází zářez původní Buštěhradské dráhy. Navštívíme i zástavbu z konce 19. století, která souvisela s hornickou činností a jíž vévodí tzv. Zámeček (vila ředitele společnosti Britannia Kurta Seebohma), a architekturu z padesátých let 20. století, kdy tu vyrostlo hornické učiliště.

Do Královského Poříčí za sv. Kunhutou a dalšími pamětihodnostmi
Den: sobota 24. srpna 2024
Čas: 14:10
Místo: Sraz ve 14:10 před kostelem sv. Kunhuty (50°11’12″N, 12°40’25″E).
Doprava tam: vlak Karlovy Vary (12:24, 13:30) – Královské Poříčí (12:46, 13:51), od vlaku cca 10 min. pěšky.
Doprava zpět: vlak Královské Poříčí (17:09, 19:10) – Karlovy Vary (17:29, 19:30).
Trasa: Vycházka cca 4 km (přibližně tři hodiny) doplněná výkladem o historii jednotlivých památek.
Průvodce: Mgr. Jiří Klsák (Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: J. Klsák, tel.: 605 40 64 72