srpen 2023 – bude upřesněno

Ukázka velmi vzácných korýšů – listonohů letních a žábronožek letních, kteří žijí v kalužích na tankových cestách. Další ukázky zajímavé fauny a flóry a povídání o vlivu vojenských cvičení na přírodu. Přibližně 4 km dlouhá procházka po cvičišti bojových vozidel v oblasti bývalé osady Tureč.

Za přírodními unikáty na tankodrom
Den: srpen, pravděpodobně sobota (bude včas upřesněno)
Čas: bude upřesněno
Místo: Sraz na parkovišti u vjezdu do vojenského újezdu Hradiště poblíž bývalé osady Sedlec (cca 3 km západně od Mašťova (50°15’46″N, 13°13’57″E).
Doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální.
Trasa: Přibližně 4 km dlouhá procházka po cvičišti bojových vozidel v oblasti bývalé osady Tureč.
Průvodce: RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884, mateju@kvmuz.cz ¨
Poznámka: Počet účastníku na exkurzi je limitovaný (30 osob) a je nutné se předem registrovat! Pouze předem registrovaným účastníkům bude umožněn vstup do vojenského újezdu. Způsob registrace bude včas uveřejněn v elektronické rozesílce a na stránkách Muzea Karlovy Vary – www.kvmuz.cz.