2.9.2022

Tradiční večerní odchyt netopýrů do nárazových sítí spojený s přednáškou o netopýrech, na níž se dozvíte vše podstatné o jejich životě, zvycích a prostředí. Během dne až do odpoledních hodin můžete jít na komentovanou prohlídku zpřístupněného středověkého dolu Jeroným. V případě příznivého počasí bude na místě odchytáváno až do brzkých ranních hodin.

Netopýří noc u dolu Jeroným
Den: pátek 2. září 2022
Čas: 20:00
Místo: Důl Jeroným.
Doprava tam a zpět: Lokalita snadno dostupná vlastním autem, ale ne veřejnou dopravou (50°6’8″N, 12°42’43″E), v místě možnost parkování.
Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: P. Tájek, tel.: 602 793 922
Poznámka: Vhodné mít baterku, terénní obuv a teplé oblečení (teploty kolem půlnoci v tuto roční dobu klesají k 0°C). Parkování je přímo na místě u dolu Jeroným.

AKTUALITY 

Mezinárodní den archeologie

Chebské krajkářky