č. 31 (2023)

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č.31STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Marie Malivánková Wasková:
  DĚJINY BEČOVA NAD TEPLOU DO ROKU 1800.
 • Michaela Bäumlová:
  KMOTROVSKÉ LISTY VE SBÍRCE MUZEA CHEB.
 • Jiří Riezner:
  ADAM KRAFT – NĚMECKÝ NAKLADATEL A UMĚLEC ZE ZÁPADNÍCH ČECH.

Přírodovědné:

 • Vit Zavadil – Jan Matějů:
  OBOJŽIVELNÍCI VELKOLOMU JIŘÍ NA SOKOLOVSKU.

EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

 • Pavel Škorpil:
  ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V OBCI LUKA. PŘÍBĚH RODINY GOLDMANNOVY.

RECENZE A ANOTACE:

 • Eva Haupt – Jochen Voigt – Sybe Wartena:
  ALLERLEY KUNSTSTÜCK. RELIEFINTARSIEN AUS EGER. RELIÉFNÍ INTARZIE Z CHEBU.
  recenzent: Michaela Bäumlová
 • Richard Šulko:
  MÅLABOUM: DAHAM! / GEDICHTE UND TEXTE IN EGERLÄNDER MUNDART UND IN DEUTSCH VOM RICHARD ŠULKO.
  recenzent: Marie Malivánková Wasková
 • Lenka Merglová Pánková (ed.), Jiří Špís:
  KERAMICKÁ ŠKOLA ZNOJMO / KARLOVY VARY 150 / 100 LET.
  recenzent: Jana Pokorná Kalousková
 • Tomáš Klír:
  ZÁNIK A PUSTNUTÍ VENKOVSKÝCH SÍDLIŠŤ V POZDNÍM STŘEDOVĚKU.
  recenzent: Michal Beránek

Vydalo Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Vedoucí redaktor: Jiří Brabec
Výkonný redaktor: Michaela Bäumlová, Alena Koudelková, Lukáš Smola
Redakční rada: Jaromír Bartoš, Michal Beránek, Marcel Fišer, Karel Halla, Jan Matějů,
Jan Nedvěd, Štěpán Karel Odstrčil, Michael Rund
Překlad resumé do německého jazyka: Ivana Bertram
Překlad resumé do anglického jazyka: Kristýna Matějů
Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha
Vydání první, 2022