YOUTUBE

Také my, pracovníci Muzea Cheb, jsme se zapojili do celosvětové taneční výzvy Jerusalema Challenge a pokusili se roztančit všechny muzejní prostory z touhy vyjádřit úctu a podporu všem, kteří se v této době obětují pro druhé, kteří neztrácejí víru a naději.  Věříme, že pozitivní myslí to všechno zvládneme. Chybíte nám a těšíme se na Vás. 

Jerusalema Challenge – Muzeum Cheb

Zveme tímto všechny zájemce o chebský region a jeho historii, aby se k nám připojili na našem novém Youtube kanále: