1898 – 1942

V květnu roku 1898 město koupilo louku pod hradem nazývanou již od 15. století Brühlwiese (bažinatá louka) nebo také Pröllwiese (prellen=klamat), která původně patřila k hradu a později byla soukromá, a rozhodlo se na ní postavit halu pro pěveckou slavnost. Hala o rozloze 2400 metrů čtverečních byla poprvé využita v srpnu 1898 a posléze dále využívána pro různé kulturní a sportovní akce. V roce 1923 byla hala kvůli velké zemědělské a lesnické výstavě přestavěna a obestavěna krytým loubím.

Pro sudetoněmecké slavnosti pěveckých spolků v Chebu ve dnech 4. – 6. července 1931 pak byla postavena na místě staré haly nová, a to v modré barvě s rozlohou 4200 metrů čtverečních a 38 vstupy, jevištěm pro 3000 pěvců a hledištěm s lavicemi pro 6000 posluchačů. Využita byla mimo jiné i při známých chebských valdštejnských a Schillerových hrách ve 30. letech. Za druhé světové války byla hala koncem roku 1942 demontována a přestěhována na chebské letiště, kde byla doplněna vytápěním a přístavbami a v rámci letecké továrny využívána jako průjezdný hangár k seřizování zalétávaných letadel. Při náletu na letiště 25. března 1945 hala shořela.

Markéta Plevná-Šalátová, Muzeum Cheb