Po stopách šlechtických rodů

V roce 2020 se Muzeum Cheb připojilo k 10. ročníku celostátního cyklu Národního památkového ústavu „Po stopách šlechtických rodů“, v jehož rámci je každý rok věnován jednomu významnému šlechtickému rodu. Pro rok 2020 bylo vybráno téma: „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“. Osobnost Albrechta z Valdštejna je úzce spjatá s Chebskem a především s chebským muzeem, v jehož budově byl 25. února roku 1634 zavražděn. Muzeum Cheb připravilo několik kulturních a výstavních akcí, zaměřených na tuto významnou historickou osobnost.

V Chebu byl valdštejnský rok symbolicky zahájen 25. února 2020 v 10 hodin před muzeem uctěním památky Albrechta Valdštejna a připomínkou jeho tragické smrti v prostorách muzejní budovy roku 1634.

V průběhu roku se v muzeu konaly další akce, z nichž nejvýznamnější bylo otevření nové místnosti Valdštejnského okruhu pro veřejnost. V ročním programu Muzea Cheb nechyběly kostýmované prohlídky Valdštejnského okruhu, „valdštejnské kino“ s projekcí filmů v romantických kulisách muzea a přednáška „Invitia Invidia“ o Albrechtovi z Valdštejna v den výročí jeho narození 15. září. Muzeum Cheb nezapomnělo ani na dětské návštěvníky, školy mohly navštěvovat valdštejnský muzejní program pro děti.

Valdštejnské akce 2020

 • 25. 2. zahájení v Chebu – položení květin k pamětní desce na budově muzea
 • 27.-28. 3. Noc s Andersenem na valdštejnské téma – zrušeno!
 • 23. 5. Muzejní noc s programem na valdštejnské téma – zrušeno!
 • 26. 6. „valdštejnské kino I“ (Popel a hvězdy, 1. část)
 • 10. 7. „valdštejnské kino II“ (Popel a hvězdy, 2. část)
 • 25. 7. komentované prohlídky Valdštejnského okruhu v kostýmech
 • 15. 8. komentované prohlídky Valdštejnského okruhu v kostýmech
 • 14. 9. přednáška „Invitia Invidia“ o Albrechtovi z Valdštejna
 • 19. 9. EHD – vstup zdarma, komentované prohlídky Valdštejnského okruhu v kostýmech
 • 24. 10. Muzejní noc s programem na valdštejnské téma – zrušeno!
 • 6. 11. Podzimní nocovka s valdštejnskou tematikou – zrušeno!

VALDŠTEJNOVÉ – LVI VE SLUŽBÁCH CÍSAŘŮ


Jubilejní desátý ročník dlouhodobého cyklu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů se zaměří na šlechtický rod Valdštejnů.