V DUCHU VALDŠTEJNŮ

/V duchu Valdštejnů

V duchu Valdštejnů

Po stopách šlechtických rodů

V letošním roce se Muzeum Cheb připojuje k 10. ročníku celostátního cyklu Národního památkového ústavu „Po stopách šlechtických rodů“, v jehož rámci je každý rok věnován jednomu významnému šlechtickému rodu. Pro letošní rok bylo vybráno téma: „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“. Osobnost Albrechta z Valdštejna je úzce spjatá s Chebskem a především s chebským muzeem, v jehož budově byl 25. února roku 1634 zavražděn. Muzeum Cheb připravuje v roce 2020 několik kulturních a výstavních akcí, zaměřených na tuto významnou historickou osobnost.

Historička muzea Michaela Bäumlová je autorkou článků reflektujících Valdštejnovu osobnost v dějinných kulisách  Chebska 17. století.

Poslední šláftruňk Albrechta z Valdštejna

Michaela Bäumlová

Hlášení velitele chebské pevnosti Johna Gordona („Pravdivá zpráva o všem, co se sběhlo a událo od 24. února do 28. téhož měsíce během příjezdu vévody frýdlantského a jeho stoupenců a po něm následujícího vykonání rozsudku nad týmiž“) z roku 1634 […]

Valdštejnové a chebská kyselka

Michaela Bäumlová

Již poeta Caspar Bruschius před polovinou 16. století připomínal, že se: „nedaleko před [chebskou] Mostní branou“ nachází „vynikající a známé zřídlo mající kyselou vodu a proto také zvané Seyerling [tj. kyselka]. Tuto vodu je velmi zdravé a příjemné pít, a […]

Albrecht z Valdštejna a Chebští před 390 lety

Michaela Bäumlová

 Od posledního dubnového týdne do sklonku května 1630 pobýval Albrecht z Valdštejna na léčebném pobytu v Karlových Varech. Obrovský vévodův doprovod po tři týdny zásobovalo i město Cheb, jež do lázní dodalo krmivo (seno a neuvěřitelných 1000 strychů ovsa), stelivo […]

V Chebu byl valdštejnský rok symbolicky zahájen 25. února 2020 v 10 hodin před muzeem uctěním památky Albrechta Valdštejna a připomínkou jeho tragické smrti v prostorách muzejní budovy roku 1634.

V průběhu roku se budou v muzeu konat další akce, z nichž nejvýznamnější bude otevření další místnosti Valdštejnského okruhu pro veřejnost, Dny evropského dědictví (EHD) 19. září a chebská Muzejní noc 24. října. V ročním programu Muzea Cheb nebudou chybět kostýmované prohlídky Valdštejnského okruhu, „valdštejnské kino“ s projekcí filmů v romantických kulisách muzea a přednáška „Invitia Invidia“ o Albrechtovi z Valdštejna v den výročí jeho narození 15. září.

Muzeum Cheb nezapomene ani na dětské návštěvníky – speciální akcí pro děti bude nocovka na valdštejnské téma a školy mohou navštěvovat valdštejnský muzejní program pro děti.

Valdštejnské akce 2020

 • 25. 2. zahájení v Chebu – položení květin k pamětní desce na budově muzea
 • 27.-28. 3. Noc s Andersenem na valdštejnské téma – zrušeno!
 • 23. 5. Muzejní noc s programem na valdštejnské téma – přesunuto!
 • 26. 6. „valdštejnské kino I“ (Popel a hvězdy, 1. část)
 • 10. 7. „valdštejnské kino II“ (Popel a hvězdy, 2. část)
 • 25. 7. komentované prohlídky Valdštejnského okruhu v kostýmech
 • 15. 8. komentované prohlídky Valdštejnského okruhu v kostýmech
 • 14. 9. přednáška „Invitia Invidia“ o Albrechtovi z Valdštejna
 • 19. 9. EHD – vstup zdarma, komentované prohlídky Valdštejnského okruhu v kostýmech
 • 24. 10. Muzejní noc s programem na valdštejnské téma:
  – otevření další místnosti Valdštejnského okruhu
  – „valdštejnské kino III“ (Dívka v modrém)
 • 6.11. Podzimní nocovka s valdštejnskou tematikou

VALDŠTEJNOVÉ – LVI VE SLUŽBÁCH CÍSAŘŮ


Jubilejní desátý ročník dlouhodobého cyklu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů se zaměří na šlechtický rod Valdštejnů.