V souvislosti s výstavou „Muzeum se představuje aneb muzeum nejsou jen pavučiny“, které se uskutečnila v Muzeu Cheb v roce 2020 a v jejímž rámci byla zmíněna i muzejní sbírková akviziční činnost, přicházíme s další výzvou veřejnosti. V rámci výstavy byla prezentována také velice bohatá a zajímavá podsbírka Textilu, kterou bychom měli zájem rozšířit o nové regionální kousky. Kontaktní osobou této výzvy je kurátorka a restaurátorka textilu Eva Plesníková, která se těší na nové přírůstky.