V souvislosti s naší probíhající výstavou „Muzeum se představuje aneb muzeum nejsou jen pavučiny“, v jejímž rámci je zmíněna i muzejní sbírková akviziční činnost, přicházíme s další výzvou veřejnosti. V rámci výstavy je prezentována také velice bohatá a zajímavá podsbírka Textilu, kterou bychom měli zájem rozšířit o nové regionální kousky. Kontaktní osobou této výzvy je kurátorka a restaurátorka textilu Eva Plesníková, která se už těší na nové přírůstky.