Květena Soosu a okolí

Publikace “Květena Soosu a okolí” autorů Jiřího Brabce a Jiřího Velebila, kterou vydalo Muzeum Cheb spolu s 4. ZO ČSOP Cheb, získala v konkurenci 43 projektů v Národní muzejní soutěži “Gloria musaealis 2018” Zvláštní ocenění. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo ve čtvrtek 16. května ve Smetanově síni Obecního domu v Praze a zúčastnili se ho oba autoři společně s ředitelkou muzea Ing. Martinou Kulovou a s vedoucím odborného oddělení Mgr. Michalem Beránkem.

Oceněná publikace přináší na 424 stranách křídového papíru informace o současnosti i historii květeny Soosu a okolí a několik dalších doprovodných textů. Obsahuje více než 210 barevných fotografií rostlin vyskytujících se ve sledovaném území a dalších více než 35 fotografií dokumentující krajinu, geologické jevy či zvířenu Soosu a okolí. Publikace je první samostatně vydanou květenou Soosu, jednoho z nejnavštěvovanějších míst přírody západních Čech.

Z OBSAHU PUBLIKACE  

Po úvodní předmluvě editorů J. Brabce a J. Velebila (str. 5) následuje stať historičky Michaely Bäumlové „Soos – malé lingvistické tonutí“ (str. 6–9), která se zabývá původem místního jména Soos. Následující kapitola geologa Petra Rojíka „Geologická podmíněnost Soosu“ (str. 10–23), která stručně uvádí do geologické problematiky území. Na základy geologie navazují palynologové Tomáš Suda a Petr Kuneš kapitolou „Vegetační vývoj lokality Soos a jejího okolí pohledem kvartérní paleoekologie“ (str. 24–36), kteří popisují vývoj přírody a krajiny Soosu v době poledové. Následuje nerozsáhlejší stať z pera Jiřího Brabce a Jiřího Velebila „Květena Soosu a okolí“ (str. 37–385). Její hlavní náplní přehled lokalit všech druhů rostlin, které byly nalezeny na území Soosu a okolí v letech 2012–2017. Zároveň jsou uvedeny rostliny, které byly z území uváděny v minulosti. Všechny vzácné či jinak zajímavé rostliny jsou podrobně komentovány. Kniha je zakončena dvěma kapitolami hodnotícími vývoj přírody Soosu v posledních desetiletích z pohledů botaniků a zoologů. Kapitolu „Rostlinný pokryv Soosu zejména z botanického pohledu“ (str. 386–493) zpracovali botanici Jiří Brabec a Jiří Velebil. Zoologický pohled v kapitole „Vývoj a současná početnost populací mokřadních druhů ptáků v NPR Soos“ (str. 394–402) přináší v území dlouhodobě pracující zoologové Pavel Jaška a Dětmar Jäger. Kniha je zakončena anglickým souhrnem (str. 403–404), rejstříkem českých a latinských jmen rostlin (str. 405–421) a vloženou mapou botanicky zkoumaných lokalit.

Publikaci vydala 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb za finanční podpory města Chebu, Karlovarského kraje a Národního programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, podporovaného Ministerstvem životního prostředí a Lesy České republiky, s. p.

Cena: 290 Kč (brožované vydání) nebo 380 Kč (pevná knižní vazba).
publikaci možno zakoupit na sekretariátě Muzea Cheb