Archeologický nález

V rámci výstavby chebské průmyslové zóny v katastru Hradiště u Chebu byly archeology Muzea Cheb objeveny pozůstatky sídliště z mladší až pozdní doby bronzové. Nález byl učiněn v rámci archeologického výzkumu, který probíhal při skrývkových pracích. Následně došlo k identifikaci 30 objektů, které byly podrobeny archeologickému zkoumání.

Zahloubené objekty, vyplněné jinak barevnou hlínou než okolní podloží, obsahovaly popel, uhlíky, zbytky propálené omazávky původních dřevěných konstrukcí i jejich zbytky. Nejdůležitějšími dochovanými artefakty jsou keramické fragmenty, které slouží k datování celého nálezu. Na základě těchto zjištění lze uvažovat o sídlišti z doby bronzové. Ze zahloubených objektů byly zachyceny kulové jamky, tedy zbytky původních nadzemních konstrukcí – domů, dále ohrazení, původně v podobě palisády, dnes pouze v podobě liniového příkopu, a další objekty sloužící původně jako hliníky, zásobní či odpadní jámy.

Jedná se o zajímavý nález, který po více jak 20 letech opět poodhaluje detaily pravěkého osídlení na Chebsku, především s ohledem na skutečnost, že v minulosti byla zkoumána především pohřebiště, z nichž nejznámější má veřejnost stále možnost navštívit u obce Žírovice. Sídliště byla dlouho na okraji zájmu, ale právě tyto nálezy nám ukazují každodenní realitu všedního dne doby bronzové. Výsledky tohoto nejnovějšího výzkumu a nálezy z něj budou uloženy v Muzeu Cheb a budou příležitostně využívány při výstavní či publikační činnosti muzea.