1300 – 1995

Pivovarnictví má v Chebu velice dlouhou tradici, první zmínka o pivovaru se objevuje již v roce 1300. Město od roku 1352 určovalo z vaření piva daň a regulovalo dovoz piva odjinud. Chebské pivo bylo v 15. a 16. století vyhledávaným, pochvaloval si ho i chebský kronikář Pankraz Engelhart. Od 17. století, kdy byla zavedena výroba pšeničného piva v Chebu, následoval další rozkvět místního pivovarnictví. V 18. století ve městě fungovalo kromě městských a čtyř klášterních mnoho měšťanských pivovarů. Většina menších pivovarů zanikla na konci 19. století. K roku 1913 je v Chebu evidováno osm pivovarů, z nichž po 1. světové válce zůstaly jen akciový pivovar, bratři Schmidtové a Sprötn (Karl Schmidt).

Nejznámějším chebským pivovarem je První akciový pivovar, založený roku 1872, který zahájil svůj provoz v DUBNU 1873 a již jeho první produkce byla větší než produkce ostatních chebských pivovarů dohromady. Roku 1875 to bylo 68 tisíc věder (54 400 hl), zatímco dalších 13 měšťanských a klášterních pivovarů v Chebu vyrobilo 50 tisíc věder (40 000 hl). Výroba piva postupně stoupala a dosáhla maxima v roce 1912 (117 708 hl), následujícího roku pak došlo ke zvýšení daní. První světová válka přinesla pivovarům nejprve zkrácení přídělu obilí a později používání náhražek. Ve 20. a 30. letech zažil pivovar opět období rozkvětu. V roce 1931 produkoval 1000 hl denně, měl 29 poboček ve vnitrozemí a 4 v Německu a zaměstnával více než 300 osob. Z piv nabízel světlé a tmavé desetistupňové pivo, světlý a tmavý dvanáctistupňový ležák a světlé třináctistupňové pivo Chebský starovar (Egerer Urbräu). Od roku 1933 vyráběl pivovar také přírodní limonády Akli.

Druhá světová válka přinesla pivovaru nejprve růst, avšak následně došlo k postupnému poklesu výroby a tragédii znamenal nálet v dubnu 1945. Budovy pivovaru byly silně poškozeny a výroba přerušena. Po opravách byl provoz pivovaru obnoven od října 1946 a následujícího roku došlo k jeho znárodnění. Zbylé dva další chebské pivovary ukončily výrobu. Chebský pivovar fungoval od roku 1948 společně v n. p. Chebsko-karlovarské pivovary a od roku 1960 se stal závodem n. p. Západočeské pivovary. Po roce 1990 se stal součástí Plzeňského prazdroje a. s. Nejznámějším produktem chebského pivovaru v té době byl světlý jedenáctistupňový ležák Hradní a limonády značky Ba-set. Počátkem roku 1995 pivovar po takřka 122 letech svou výrobu ukončil a jeho zařízení bylo demontováno. Jeho areál sloužil ještě jako stáčírna a sklady. V ROCE 1998 na jeho místě došlo k výstavbě obchodního centra, v jehož komplexu je bývalá hlavní budova pivovaru dochována a využita. Její část byla v roce 2015 zbourána a nahrazena novostavbou.

Markéta Plevná-Šalátová, Muzeum Cheb