17 – 18.10.2019

Ve dnech 17.–18. října 2019 se na Gymnáziu Cheb uskutečnilo krajské kolo Ekologické olympiády. Jde o soutěž tříčlenných družstev studentů středních škol a učilišť. Družstva mohou soutěžit jak za své školy, tak za zájmová sdružení a další organizace. Letošního karlovarského krajského kola se zúčastnilo šest družstev. Za Muzeum Cheb soutěžilo družstvo složené ze studentů tří gymnázií.

Součástí krajského kola byla odborná exkurze do Elektrárny Tisová a pak vlastní soutěž sestávající z rozstřelu pojmů, odborného testu, laboratorní práce, praktického úkolu (a jeho obhajoby) a poznávačky. Družstvo Muzea Cheb, jehož členy byli Anna Vránová (Gymnázium nad Alejí, Praha), Lucie Voháňková (První české gymnázium v Karlových Varech) a Matěj Pokorný (Gymnázium Aš), se umístilo na prvním místě (získalo 117 ze 137 bodů) a postupuje tak do celostátního kola. To se uskuteční ve dnech 4.–7. května 2020 v Centru ekologické výchovy Chaloupky na Vysočině. Držte nám palce!