listopad 2015 – květen 2016

Muzeum Cheb se podílelo zápůjčkou na realizaci výstavního projektu zemského muzea v Halle pod názvem: Krieg. Projekt byl zaměřen na období Třicetileté války, především pak na prezentaci nálezu hrobu vojáků padlých v bitvě u Lützenu. Albrecht z Valdštejna byl na výstavě reprezentován několika předměty z Muzea Cheb – rapírem, textilním límcem, párem bot, luxusním sedlem, cestovními kamínky a vycpaninou koně.

V pondělí 30. 5. 2016 se z pomyslné služební cesty, během níž v rámci výstavního projektu „Krieg“ zemského muzea (Landesmuseum für Vorgeschichte) v německém Halle úspěšně reprezentoval Muzeum Cheb, Karlovarský kraj a Českou republiku, navrátil historický preparát osobního oře Albrechta z Valdštejna (1583-1634).

Muzeum Cheb (jako jediný zástupce České republiky) pro výstavu „Krieg – Eine archäologische Spurensuche“ zapůjčilo kolekci předmětů spojených s osobou frýdlantského vévody, jež se společně s exkluzivní zápůjčkou poskytnutou Švédským královstvím stala jedním z hlavních návštěvnických lákadel. Právě českým exponátům byla v rámci expozice společně s exponáty švédskými vyhrazena zvláštní prostora, a jejich příjezd do Halle a instalace do speciálních bezpečnostních vitrín se těšily zasloužené pozornosti německých médií.

Předměty ze sbírek chebského muzea byly v rámci projektu prezentovány nejen ve výstavní expozici, nýbrž i v obrazových propagačních materiálech a především v bezmála pětisetstránkové doprovodné publikaci „Krieg“, již je možno objednat v internetovém obchodu pořádající instituce, resp. jejího podpůrného spolku (http://www.verein-landesmuseum.com/cms/index.php?shop_start).

Monumentální výstavní počin německých kolegů se setkal s mimořádným zájmem ze strany veřejnosti, výstavu v období od listopadu 2015 do května 2016 zhlédlo rekordních 58.000 návštěvníků. Projekt vedle odborných výzkumných aktivit doprovázel bohatý kulturní a edukační program zahrnující komentované prohlídky, přednášky, tematické dílny, koncerty a představení, stal se rovněž jednou z hlavních náplní hallské Noci muzeí.

Propagace výstavy „Krieg“ Muzeem Cheb nasměřovala mnohé z jeho tuzemských i zahraničních návštěvníků do německého Halle, seznámení se s exkluzivním souborem artefaktů ze sbírek Muzea Cheb naopak některé z návštěvníků hallské výstavy inspirovalo k podniknutí cesty do západočeského Chebu. Chebské muzeum v této souvislosti navštívili nejen četní němečtí turisté, ale i zájemci ze Švédska či USA.

Po opětovné instalaci do stálé expozice budou předměty z chebské valdštejnské kolekce počínaje úterým 31. května 2016 znovu přístupné návštěvníkům Muzea Cheb.