14. 12. 2019, Luby

V sobotu 14. prosince 2019 byla v Lubech slavnostně pokřtěna kniha vydaná k 700. výročí povýšení Lubů na město. Publikaci vydalo Město Luby s Muzeem Cheb. Autory jednotlivých kapitol jsou odborní pracovníci Muzea Cheb (Mgr. Michaela Bäumlová a Mgr. Michal Beránek), Státního oblastního archivu v Plzni (PhDr. Karel Řeháček) a Státního okresního archivu Cheb (Mgr. Karel Halla, Mgr. Hana Knetlová a PhDr. Jana Krtičková, PhD.), předmluvu napsal starosta města ing. Vladimír Vorm a krátké kalendárium k nejnovějším dějinám lubský kronikář Tomáš Lenc.

Křtem této knihy byly završeny oslavy 700 let povýšení Lubů na město, které probíhaly po celý rok 2019. Jsme rádi, že se na nich mohlo naše muzeum spolupodílet (přednáška o historii Lubů, beseda „Dílna archeologa“ pro děti ZŠ Luby a spoluvydání knihy).

Publikaci je možné zakoupit na Městském úřadě v Lubech, od poloviny ledna budeme několik kusů k prodeji nabízet na sekretariátu muzea.