č. 28 (2020)

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu – jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách – tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé.

OBSAH SBORNÍKU č. 28

 

STATĚ A ČLÁNKY – HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:

Historické:

 • Michaela Bäumlová:
  VALDŠTEJNIANA ZE SBÍRKY MUZEA CHEB
 • Jana Krtičková:
  MARGARETHA KAHLER. ZAPOMENUTÁ HVĚZDA SVĚTOVÝCH JEVIŠŤ ZE STŘÍŽOVA
 • Karel Řeháček:
  ZDRAVOTNÍ PÉČE NA KARLOVARSKU V LETECH 1938–1945
 • Alena Koudelková:
  ŽIVOT S VŮNÍ LIPOVÉHO DŘEVA. GUSTAV NOSEK, ŘEZBÁŘ A LOUTKÁŘ

Přírodovědné:

 • Pavel Řepa:
  SPOLEČENSTVA PTÁKŮ VE MĚSTĚ TACHOVĚ V MIMOHNÍZDNÍCH OBDOBÍCH
 • Vít Zavadil – Ondřej Volf:
  PTÁCI VELKÉ PODKRUŠNOHORSKÉ VÝSYPKY V OKRESE SOKOLOV

EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:

 • Ralf Heimrath:
  „REICHA REICHA MAIA“ AUF DEM KACHELOFEN DES WILLY RUSS
 • Bruno Fischer – Michaela Bäumlová – Jan Matějů:
  KOMENTOVANÝ PŘEKLAD SEZNAMU ČESKÝCH OBOJŽIVELNÍKŮ JANA TADEÁŠE LINDACKERA Z ROKU 1791
 • Vendula Hankerová:
  PRVNÍ NÁLEZ ČOLKA HRANATÉHO (LISSOTRITON HELVETICUS) VÝCHODNĚ OD ŘEKY SVATAVY NA KRASLICKU
 • Lenka Harmáčková:
  ZAJÍMAVÁ ORNITOLOGICKÁ POZOROVANÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI V LETECH 2010–2019

RECENZE:

 • Jana Krtičková:
  PROMĚNA POHŘEBNÍHO RITUÁLU NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ NA PŘÍKLADU ZÁPADOČESKÉHO MĚSTA CHEBU
  recenzent: Karel Řeháček
 • Veronika Pilná:
  ODĚV V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH 15. AŽ 17. STOLETÍ
  recenzent: Alena Nachtmannová
 • Michaela Bäumlová – Michal Beránek – Karel Halla – Hana Knetlová – Jana Krtičková – Tomáš Lenc – Karel Řeháček:
  LUBY. HISTORIE MĚSTA. SCHÖNBACH. GESCHICHTE DER STADT
  recenzent: Karel Kuča
 • Pavel Řepa & Milena Prokopová:
  PTÁCI TACHOVA
  recenzent: Lenka Harmáčková

ANOTACE:

 • Karel Řeháček:
  JMÉNEM NÁRODA A PRO NÁROD! ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V NÁRODNOSTNĚ SMÍŠENÝCH OBLASTECH JIHOZÁPADU ČECH V LETECH 1880–1945
  anotace: Markéta Plevná Šalátová

Vydává Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Vedoucí redaktor: Jiří Brabec
Výkonný redaktor: Michaela Bäumlová, Alena Koudelková, Lukáš Smola
Redakční rada: Jaromír Bartoš, Michal Beránek, Karel Halla, Jan Matějů, Jan Nedvěd,
Štěpán Karel Odstrčil, Michael Rund
Překlad resumé do německého jazyka: Josef Ponikelský
Překlad resumé do anglického jazyka: Jan Matějů
Grafická úprava: Grafický ateliér Ateva, Praha
Vydání první, 2020