Akvizice

Muzeum Cheb získalo do svých sbírek zajímavý přírůstek. Jedná se o dermoplastický preparát, lidově vycpaninu, jelena siky. Společně s vycpaninou jelena evropského bude v budoucích letech zdobit nově připravovanou expozici chebského muzea, a to v části věnované změnám přírody Chebska během uplynulých desetiletí.

Jelen sika je středně velký druh jelena pocházející z jihovýchodní Asie a Japonska. V letní srsti je kaštanově až rezavě hnědý s bílými skvrnami a s tmavým pruhem na hřbetě. Zimní zbarvení je šedohnědé nebo tmavě šedé, skvrny nebývají vidět. Náš preparát je napůl v srsti letní, napůl v zimní, jsou tak vidět oba typy zbarvení. Na území České republiky se jelen sika rozšířil postupně útěky z obor po druhé světové válce. Jedna z volných a postupně se rychle šířících populací žije i v západních Čechách, včetně Chebska. Jelen sika se způsobem života podobá našemu domácímu jelenu lesnímu. S ním se i kříží a vznikají tak rozsáhlé hybridogenní populace, což přinejmenším z biologického hlediska není žádoucí.