5.9.2018, Milíkov

Dne 5. září 2018 proběhlo na statku v Milíkově oficiální předání stavby “Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově” firmě Bolid M, která vyhrála výběrové řízení na její realizaci. Slavnostní akce se společně se zástupci obou zadavatelů, kterými jsou Muzeum Cheb (správce objektu) a Karlovarský kraj (vlastník objektu), zúčastnili také zástupci regionálních médií. Rekonstrukce statku je plánována do roku 2021 a její celkové náklady dosáhnou 24,5 milionu korun s dotací z Integrovaného operačního programu (IROP).

TISKOVÁ ZPRÁVA

Po rekonstrukci se krajský statek v Milíkově na Chebsku otevře veřejnosti.

Milíkov (5. 9. 2018). Hrázděný statek v Milíkově pocházející z 18. století se v budoucnu může stát výletním cílem i zázemím pro vzdělávací a kulturní akce. Statek nechá zrekonstruovat Karlovarský kraj, který tuto kulturní památku vlastní od roku 2008. Náklady na opravu a zpřístupnění statku dosáhnou 24, 5 milionu korun s dotací z Integrovaného operačního programu (IROP).

„Statek v Milíkově se nachází na úžasném místě, je zasazený do přírody na kraji Milíkova a děti i dospělí návštěvníci si v jeho prostorách snadno představí tehdejší styl venkovského života. Kraj má v plánu citlivě využít možnosti této kulturní památky a zřídit zde etnografickou expozici, jež seznámí zájemce s dějinami statku, s každodenním životem tehdejších obyvatel, s drobnou řemeslnou a domácí výrobou i s tradicemi chebského folklóru,“ vysvětlila náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová během předání stavby ve středu 5. září 2018.

Přestavbu budov statku připravovalo Muzeum Cheb, kterému se v březnu loňského roku podařilo uspět s žádostí o finanční podporu projektu v rámci Integrovaného operačního programu (IROP). „Rekonstrukci statku provede společnost Bolid M ve třech etapách. V letošním roce bychom rádi započali přípravné práce jako je zřízení staveniště, kácení a nutné prořezy dřevin, pak bude následovat výstavba nových inženýrských sítí a sanitárního zařízení. V následujícím roce 2019 bychom měli pokračovat opravou výminku a zahájením rekonstrukce hlavního obytného domu,“ popsala ředitelka Muzea Cheb Martina Kulová. Stavebníci by v dalších letech měli dokončit opravu hlavního domu, vybudovat nové komunikace, oplocení  a počítá se s výsadbou okrasné a užitné zahrady.

„Tvorba nové expozice bude soustředěna do poslední třetí etapy od ledna do června 2021, během níž chceme instalovat lidový nábytek, chebské kroje, zemědělské nářadí. Expozice bude navíc opatřena audiovizuální technikou,“ dodala Kulová. Od letošního roku již probíhá restaurování 84 sbírkových předmětů, které jsou tvořeny lidovým malovaným nábytkem a hospodářským nářadím, obrazy a textilem.

Statek se nachází na severním okraji obce Milíkov nedaleko kostela sv. Šimona a Judy. Má klasický půdorys chebské hrázděné usedlosti: přibližně čtvercový dvůr uzavřený obytným stavením s chlévem, stodolou, do dvora otevřenou kolnou a výminek postaveným na místě původních samostatných chlévů. Nejstarší budovou je stodola datovaná na jednom z vnitřních trámů k roku 1781. V roce 2005 byl statek čp. 18 v Milíkově zapsán do seznamu kulturních památek.