Od úterý 1. do pátku 4. září 2020 se uskutečnilo odložené národní kolo Ekologické olympiády s tématem Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech. Karlovarský kraj reprezentovalo vítězné družstvo krajského kola, které soutěžilo pod hlavičkou Muzea Cheb ve složení Lucie Voháňková (První české gymnázium Karlovy Vary, p. o.) a Matěj Pokorný (Gymnázium Aš, p. o.).

Ekologická olympiáda je soutěž tříčlenných družstev středoškoláků. Na Vysočinu se sjelo jedenáct družstev z celé ČR. Studenti se hned po zahájení vydali na vylosovaná stanoviště, kde odebrali půdní vzorky potřebné pro terénní praktický úkol. Vzorky byly následně odvezeny do Mikrobiologického ústavu AVČR, kde pro studenty následující den stanovili obsah vybraných polyaromatických uhlovodíků (PAU). Během této doby se studenti a jejich doprovod navštívili Národní atmosféreckou observatoř Košetice (okres Pelhřimov). Po návratu z exkurze napsala družstva rozsáhlý test a absolvovala poznávačku modelů molekul látek znečišťujících životní prostředí. Následující den ráno studenti dostali výsledky analýz půdních vzorků a pustili se do jejich zpracování. Své hypotézy a interpretace výsledků pak celé odpoledne obhajovali před odbornou porotou ve složení prof. Tomáš Cajthaml a Mgr. Lucie Buchbauerová z Ústavu pro životní prostředí PřF UK Praha a Ing. Martin Kříž, ředitel národního kola Ekologické olympiády. Vyhlášení vítězů proběhlo v pátek ráno. Na prvním místě se umístilo družstvo Gymnázia Botičská z Prahy (se ziskem 79,5 bodů ze 100). Na druhé příčce se umístili studenti z Gymnázia Budějovická z Prahy (taktéž 79,5 bodů; o umístění rozhodl vyšší počet bodů v praktické části). Třetí pozici obsadili studenti Biskupského gymnázia z Hradce Králové (77 bodů).

Družstvo Muzea Cheb se přes své oslabení (dorazit mohli jen dva členové tříčlenného družstva) v silné konkurenci neztratilo a obsadilo nádherné 4. místo se ziskem 75 bodů.
Gratulujeme!!!