pro: MŠ, ZŠ, SŠ

Dílna loutkáře aneb Vábivý svět loutek Gustava Noska je název zážitkového programu, v němž žáci nahlédnou do kouzelného světa loutek. V průběhu besedy se seznámí se základními typy loutek (maňáskem, javajkou, marionetou, stínovou loutkou), seznámí se s životem řezbáře a loutkáře G. Noska, spolupracovníka J. Skupy a tvůrce slavného Hurvínka. Děti mohou prožít nezapomenutelné chvíle ve společnosti věrných kopií původních loutek Spejbla a Hurvínka, vyzkouší si jejich vedení a v praxi poznají manipulaci s loutkou. Program je zpestřen výtvarnou dílnou, kdy si žáci vyrobí vlastní loutku a obdrží pracovní sešit.

Dílna loutkáře aneb Vábivý svět loutek Gustava Noska
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Klíčové kompetence: kompetence k učení, komunikativní, občanské a pracovní
Klíčová slova: loutka, řezbář, loutkář, maňásek, javajka, marioneta, stínová loutka, vodič loutky
Výstupy: žák se seznámí se základními typy loutek, pozná život řezbáře a loutkáře Gustava Noska, vyzkouší si manipulaci s loutkou a práci vodiče loutek
Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ (program je vždy přizpůsoben věku žáků)
Délka pořadu: 90 minut
Počet žáků: max. 30
Cena programu: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Kontakt: pecarkova@muzeumcheb.cz

V roce 2020 připravilo Muzeum Cheb pro své malé návštěvníky některé nové edukativní programy. Podařilo se například zrealizovat projekt „Dílna loutkáře aneb vábivý svět loutek Gustava Noska“, v jehož rámci vznikly repliky loutek Spejbla a Hurvínka a pracovní sešit. Originály těchto loutek, které jsou součástí Sbírky Muzea Cheb, vytvořil v padesátých letech minulého století významný loutkář a řezbář Gustav Nosek (1887–1974), rodák z Plzně a blízký spolupracovník Josefa Skupy. Do dějin loutkového divadla se nesmazatelně zapsal v roce 1926, kdy stvořil dnes již legendární loutku Hurvínka.

Spejbla vyřezal podle návrhu Josefa Skupy již v roce 1920 strýc Gustava Noska Karel Nosek, takže v roce 2020 oslavil taťulda neuvěřitelné sté narozeniny. I proto jsme se rozhodli prostřednictvím dílny loutkáře připomenout, že autor Hurvínka prožil poslední léta svého života v Chebu. Spolupracoval s Městskou loutkovou scénou a zanechal po sobě mnoho krásných loutek. Některé z nich se také nachází, spolu se dvěma téměř identickými páry loutek Spejbla a Hurvínka, v muzejní sbírce.

Vznikl nový edukativní program, jehož součástí je, kromě využití kopií loutek, také pracovní sešit, který svými ilustracemi obohatila známá chebská výtvarnice Etela Laňková. Repliky Spejbla a Hurvínka vytvořil pan Igor Kukučka, amatérský řezbář, dlouhodobě spolupracující s naším muzeem v rámci doprovodných kulturních akcí.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ pro rok 2019.