pro: ZŠ, SŠ

Vypravíme se na dobrodružnou výpravu do třetihorní historie Chebska. Společně prožijeme napětí, zábavu i poučení. Vyjdeme si s dvorním radou Grünerem na geologickou vycházku do okolí Chebu a společně učiníme unikátní třetihorní nález – najdeme obrovský zkamenělý zub. Komu asi patřil?  Součástí besedy je výtvarná dílna, kdy žáci společně vytváří velký kašírovaný model Deinotheria. Každý žák si zhotoví své vlastní papírové Deinotherium.

Deinotherium – „hrozivá bestie“
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda
Klíčové kompetence: Kompetence k učení, komunikativní, občanské a pracovní
Klíčová slova: třetihory, deinotherium, fosílie, paleontolog, terénní práce
Výstupy: Žáci se orientují v historickém čase před naším letopočtem, seznámí se s třetihorní historií Chebska, s vyhynulým třetihorním živočichem, s paleontologickým výzkumem na Chebsku a ve výtvarné dílně si vytvoří své Deinotherium.
Cílová skupina: ZŠ, SŠ, (program je vždy přizpůsoben věku žáků)
Délka pořadu: 90 minut
Počet žáků: max. 30
Cena programu: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Kontakt: pecarkova@muzeumcheb.cz